Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Jakie korzyści przynosi ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jak wygląda spłacanie zobowiązań? Ile wynoszą raty? Przeczytaj poniższy artykuł i przekonaj się, czy warto!

GŁÓWNA ZALETA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - ODDŁUŻENIE

Wymieniając zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej w pierwszej kolejności należy wskazać możliwość oddłużenia. Umorzenie niewykonanych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań upadłego jest jednym z dwóch głównych celów postępowania.

Umorzenie zobowiązań upadłego jest końcowym etapem postępowania i jest poprzedzone wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości, likwidacją majątku i wykonaniem planu spłaty wierzycieli. Należy wskazać, że w ramach postępowania upadłościowego umarzane są zasadniczo wszystkie zobowiązania upadłego, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od ich charakteru (z nielicznymi wyjątkami, np. zobowiązania alimentacyjne) i bez względu na ich wysokość. Sam proces oddłużania wiąże się z wieloma niedogodnościami i wymaga od dłużnika wytrwałości i konsekwencji, jednak umorzenie zobowiązań i możliwość nowego startu powinna zrekompensować wszelki dyskomfort.

ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH I SĄDOWYCH

Za istotny skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy uznać zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych i sądowych. Wraz z ogłoszeniem upadłości z mocy prawa zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania te z mocy prawa ulegają umorzeniu.

Sytuacja taka jest korzystna dla dłużnika, ponieważ postępowanie egzekucyjne jest związane z ponoszeniem kosztów egzekucji przez dłużnika, a dodatkowo w przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, nie pełni funkcji oddłużeniowej dla dłużnika.

Komornik w postępowaniu egzekucyjnym zmierza do wyegzekwowania całej należności, natomiast w ramach postępowania upadłościowego zasadniczo spłacana jest tylko część długów.

Dodatkowo po dniu ogłoszenia upadłości zasadniczo nie dopuszcza się skierowania egzekucji do majątku, który wchodzi w skład masy upadłościowej, a także nie można wykonać postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego.

SPŁATA NIEWIELKIEJ CZĘŚCI DŁUGU W RATACH

Jednym z głównych celów postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Instytucja ta ma pomóc dłużnikowi w nowym starcie poprzez doprowadzenie w ściśle określony sposób do umorzenia zasadniczo wszystkich zobowiązań.

Jak już zauważono, postępowanie to nie wymaga spłaty całości zadłużenia. Po ogłoszeniu upadłości syndyk spienięża majątek upadłego i dokonuje podziału funduszy uzyskanych w wyniku likwidacji. W przypadku gdy środki uzyskane z likwidacji majątku upadłego nie zaspokoiły wszystkich roszczeń ustalany jest plan spłaty wierzycieli.

W ramach ustalonego planu upadły wypłaca w ratach wierzycielom określoną kwotę przez określony czas. Zasadniczo jeżeli upadły nie przyczynił  się do niewypłacalności, wykonuje plan maksymalnie 3 lata. Wysokość kwot wypłacanych przez upadłego uzależniona jest od jego możliwości zarobkowych oraz sytuacji osobistej. Wykonując plan spłaty spłaca się przeważnie tylko część długu, a nie całe zobowiązanie. Zdarza się, że długi upadłego zostają umorzone bez ustalenia planu spłaty ze względu na ciężką sytuację upadłego.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at