Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-syndyk

UMÓW SIĘ NA
DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Umów się na spotkanie z doradcą z naszej kancelarii prawnej i bezpłatnie sprawdź, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką.   POMOŻEMY CI OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA.

   Uporaj się z długami w kilku prostych krokach:

   KONSULTACJA
   I OPINIA

   Wypełnij ankietę, którą znajdziesz na tej stronie, a my bezpłatnie ocenimy czy możesz ogłosić upadłość konsumencką i uwolnić się od długów.

   01

   OGŁOSZENIE
   UPADŁOŚCI

   Na podstawie analizy Twojej sytuacji sporządzimy odpowiednią dokumentację i przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
   02

   WSPARCIE W CIĄGU POSTĘPOWANIA

   Do momentu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości będziesz pod opieką prawników i dedykowanego doradcy.

   03
   Polaków ogłosiło już upadłość konsumencką
   0

   CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI?

   Profesjonalne podejscie do klienta. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

   Pan Jacek

   Rzetelna i sumienna kancelaria, z dbałością o klienta. Bardzo miła współpraca.

   Pani Dorota

   Profesjonalnie i sprawnie. Byłam informowana na każdym etapie współpracy.

   Pani Anna

   Nieoceniona pomoc. Współpraca przebiegła sprawnie i szybko. Wyrok ogłoszenia upadłości otrzymałem w ciągu 5 miesięcy. Nic dodać, nic ująć.

   Pan Marcin

   Specjaliści w swojej dziedzinie. Człowiek w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej nie pozostaje sam z problemami, otrzymuje skuteczną pomoc. Naprawdę warto zaufać tej kancelarii.

   Pani Joanna

   Wypełnij ankietę i bezpłatnie sprawdź, czy możesz ogłosić upadłość!

   jak-sprawdzić-czy-mogę-ogłosić-upadłość-konsumencką
   co-to-upadlosc-konsumencka

   Czym jest upadłość konsumencka?

   Upadłość konsumencka to potoczne określenie postępowania sądowego przeznaczonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych (osoby prowadzące działalność gospodarczą w przypadku problemów finansowych mogą skorzystać z restrukturyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa), które stały się niewypłacalne. Przez niewypłacalność należy rozumieć utratę zdolności do wykonywania swoich stałych zobowiązań pieniężnych.

   O fakcie, że dana osoba stała się niewypłacalna, świadczy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań, które przekracza 3 miesiące. Instytucja ta ma szczególny charakter i w ostatnim czasie stała się bardzo ważnym i skutecznym instrumentem pozwalającym zasadniczo na całkowite oddłużenie osób, które utraciły kontrolę nad swoim zadłużeniem.

   Najczęściej zadawane pytania:

   Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące upadłości konsumenckiej.

   Ile kosztuje upadłość konsumencka?

   Choć postępowanie to nie jest wolne od opłat i kosztów to wbrew pozorom, nie muszą one być wcale dotkliwe dla dłużnika. Dowiedz się więcej klikając tutaj.

   Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

   Proces oddłużania osoby fizycznej rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to dopiero początek drogi do oddłużenia, a samo wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości rozpoczyna właściwe postępowanie upadłościowe. Czas w jakim zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zależny jest od wielu czynników. Jakich? Dowiedz się więcej.

   Jakie konsekwencje dla małżeństwa niesie upadłość konsumencka?

   Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może mieć poważny wpływ na stosunki majątkowe małżeńskie dłużnika. Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, należy zdawać sobie sprawę z konsekwencji prawnych w tej sferze. Przeczytaj więcej na naszym Informatorze.

   Upadłość konsumencka a brak majątku

   Prawo ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma zasadniczo każda osoba fizyczna, która stała się niewypłacalna i nie prowadzi działalności gospodarczej. Ustawodawca nie uzależnia możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej od tego, czy dłużnik posiada jakikolwiek majątek. Brak posiadanego majątku można dodatkowo uznać za duże ułatwienie na drodze do oddłużenia. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

   ile-kosztuje-upadlosc-konsumencka

   Pomożemy Ci ogłosić upadłość bez względu na wysokość zadłużenia!

   Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest nowy start w życiu osoby, która tkwi w długach. Koniec z chronicznym stresem, nakazami zapłaty, natarczywymi telefonami czy smsami windykacyjnymi. Przeprowadzimy Cię przez proces upadłości od A do Z. Jesteśmy w stanie umorzyć długi wobec wszystkich firm oraz banków. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i daj sobie szansę na nowe życie. Bez długów, stresu i narastającej frustracji.

   Wiele osób chciałoby, ale nie wie, jak ogłosić upadłość konsumencką. Nasza kancelaria przeprowadzi każdego przez cały ten proces. Doświadczeni prawnicy skompletują potrzebne dokumenty, złożą stosowne wnioski i doradzą, na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę i czy w danym przypadku warto jest przeprowadzać upadłość konsumencką.

    

   Upadłość konsumencka – co to jest?

   Upadłość konsumencka: co to jest? W najprostszych słowach jest to procedura sądowa pozwalająca na ustabilizowanie sytuacji i oddłużenie osoby, która nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Dotyczy to osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, także przedsiębiorcy nie mogą z niej skorzystać. Upadłość konsumencka jest wykorzystywana przez kilkanaście tysięcy ludzi każdego roku.

    

   Kiedy można i warto ogłosić upadłość konsumencką?

   Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby, które stały się niewypłacalne. W praktyce oznacza to, że nie mogły regulować swoich zobowiązań przez co najmniej ostatnie trzy miesiące. Obecnie wniosek mogą złożyć również osoby, które niejako same przyczyniły się do swojej niewypłacalności, na przykład przez zaciąganie licznych kredytów. Wcześniej tego typu wnioski były przez sądy odrzucane. Jeśli nie jesteś w stanie płacić rat kredytów czy też innych zobowiązań i fatalnie wpływa to na Twoje życie, to powinieneś rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

    

    
    
    
    
    
    

   Co daje upadłość konsumencka?

   Upadłość konsumencka to przede wszystkim szansa na wyjście na prostą dłużnika nękanego przez wierzycieli. Poprzez upadłość może on zyskać oddłużenie, które realizowane jest na dwa podstawowe sposoby, czyli poprzez zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika lub też poprzez umorzenie części albo też całości długów. Od momentu ogłoszenia upadłości zawieszone są wszelkie postępowania windykacyjne, sądowe i egzekucyjne oraz wstrzymany jest bieg naliczania odsetek. Dłużnik zostanie także wykreślony z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

   Jak ogłosić upadłość konsumencką?

   Ogłoszenie upadłości konsumenckiej polega na złożeniu w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika odpowiedniego wniosku o upadłość. Jeżeli osoba taka posiada pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny czy doradca restrukturyzacyjny to musi ona wnieść dodatkową opłatę w wysokości 17 złotych za złożenie pełnomocnictwa oprócz 30 złotych za samo złożenie wniosku. Sąd zajmie się weryfikacją zgłoszenia na niejawnym posiedzeniu bez udziału stron i oddali wniosek lub rozpocznie postępowanie upadłościowe właściwe. Następnie zostanie przeprowadzone ustalenie wierzytelności, powstanie plan spłat i po jego wykonaniu umorzenie pozostałej części długów.

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

   Jak długo trwa upadłość konsumencka bez majątku i z majątkiem?

   Rozpatrzenie wniosku przez sąd zajmuje najczęściej około 3 miesiące. Następny etap spłat długów według planu spłat może trwać 36 miesięcy lub nawet 82 miesiące, jeżeli dłużnik przyczynił się do swojej niewypłacalności. W przypadku całkowitego braku majątku do spłaty może to jednak być czas znacznie krótszy.

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   Dlaczego warto przeprowadzić upadłość konsumencką z kancelarią prawną ILT?

   Upadłość konsumencka to proces, przy którym najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów z tej dziedziny. Ponieważ sąd może wniosek oddalić lub przyjąć – w zależności od jego lepszego lub gorszego uzasadnienia. W samej procedurze istnieje też kilka pułapek, takich jak możliwość uznania darowizn, które pozbawiły dłużnika majątku, za niebyłe i włączenie ich do jego majątku, z którego zostaną zaspokojeni wierzyciele. Kancelaria prawna ILT doradzi Ci, jak ogłosić upadłość konsumencką i czy w Twoim przypadku jest to rzeczywiście opłacalne i sensowne. Jeżeli więc chcesz pozbyć się ciążących Ci długów i zobowiązań, których nie jesteś w stanie spłacać, to skorzystaj z porady i dowiedz się, jak wybrnąć z tej sytuacji dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

   TO MUSISZ WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

   Upadłość konsumencka a alimenty

   Przeważająca większość zobowiązań może ulec umorzeniu w ramach skutecznie przeprowadzonego postępowania upadłościowego. Jednak pewna część długów ze względu na szczególny charakter podlega ochronie. Jednym z takich rodzajów zobowiązań są właśnie długi alimentacyjne, które nie mogą zostać umorzone w ramach postępowania upadłościowego. 

   Jak ogłosić upadłość konsumencką?

   Rozpoczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej uwarunkowane jest złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek o ogłoszenie upadłości można sporządzić papierowo lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRZ. Poza danymi dot. identyfikacji samego dłużnika, należy sporządzić wykaz majątku oraz miejsc, w których znajduje się majątek. W wykazie majątku dłużnik musi określić wartość poszczególnych przedmiotów. Czytaj dalej!

   Które zobowiązania nie ulegają umorzeniu?

   Trzeba pamiętać, że pomimo wielu istotnych zalet upadłości konsumenckiej, nie wszystkie zobowiązania mogą zostać w jej ramach umorzone. Umorzeniu nie podlegają m.in.: alimenty, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, grzywny orzeczone przez sąd czy zobowiązania, które zostały umyślnie zatajone przez dłużnika.

   Upadłość konsumencka a świadczenie 500+

   Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego świadczenia wychowawcze, a takim świadczeniem jest m.in. „500+”, są wyłączone od egzekucji. Takie mienie zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego nie wchodzi do masy upadłościowej. Oznacza to, że środki zgromadzone z tytułu świadczenia „500+” nie wchodzą do masy upadłościowej i pozostają nienaruszone.

   Upadłość konsumencka a wynagrodzenie za pracę

   Z chwilą ogłoszenia upadłości wynagrodzenie upadłego oraz inne przychody np. z tytułu emerytury, renty lub innych umów cywilnoprawnych zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli. Prawo jednak również tutaj przewiduje pewne ograniczenia. W przypadku umowy o pracę zasadniczo upadły zatrzyma połowę wynagrodzenia i ta kwota nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. Powyższe ograniczenie może dotyczyć również wynagrodzenia wypłaconemu upadłemu z tytułu umowy zlecenia, jeżeli wynagrodzenie wypłacane z jej tytułu jest cykliczne i powtarzalne oraz stanowi jedyne źródło dochodu i utrzymania upadłego.

   Upadłość konsumencka a wspólność majątkowa małżonków

   Jeżeli małżonkowie posiadają wspólność majątkową, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłościowej. Majątkiem od dnia ogłoszenia upadłości zarządza syndyk. Sytuacja małżonka dłużnika zasadniczo zostaje zrównana z innymi wierzycielami. Może on zgłosić swoją wierzytelność z tytułu udziału w majątku wspólnym syndykowi. Co do zasady, przyjmuje się, że udziały te są równe, a zgłoszona wierzytelność powinna odpowiadać połowie wartości majątku wspólnego. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

   Najważniejsze informacje o planie spłaty

   • Spłata wierzycieli
   • Czas trwania planu spłaty
   • Całkowite umorzenie zadłużenia
   • Niewykonanie planu spłaty

   Zazwyczaj podczas postępowania upadłościowego majątek dłużnika nie pozwala na spłatę całego zadłużenia u wszystkich wierzycieli. W takiej sytuacji ustala się plan spłaty. Plan spłaty to plan spłacania zadłużenia w ratach, dostosowanych do możliwości finansowych osoby zadłużonej.

   Zarówno okres, jak i zakres w jakim upadły powinien spłacać swoje zobowiązania, ustala sąd. Podstawową zasadą jest, że okres planu spłaty nie może przekroczyć 36 miesięcy, ale może być krótszy. W prawie upadłościowym od tej zasady przewidziano wyjątki, które mogą skutkować znacznym wydłużeniem lub skróceniem okresu spłaty.

   Najczęściej do umorzenia zobowiązań upadłego dochodzi w drodze wykonania ustalonego przez sąd planu spłaty. Możliwa jest również sytuacja, w której ze względu na szczególnie ciężką sytuację upadłego sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W tym ostatnim przypadku sąd musi dojść do przekonania, że upadły ze względu na swoją osobistą sytuację jest trwale niezdolny do dokonania jakichkolwiek spłat wierzycieli.

   Podstawowym obowiązkiem upadłego jest dokonywanie regularnych wpłat, których wysokość i czas określa sąd. Niewykonanie tego obowiązku może prowadzić do uchylenia planu spłaty. Sytuacja taka jest niezwykle niekorzystna dla upadłego, a jej konsekwencją jest brak oddłużenia. Oznacza to, że pomimo wyprzedaży majątku dłużnika i podziału środków pomiędzy wierzycielami reszta zobowiązań nie zostaje umorzona. Jak rozwiązać taką sytuację? Kliknij tutaj i sprawdź.

   kto-moze-oglosic-upadlosc-konsumencka

   PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ STRATEGIĘ WYJŚCIA Z DŁUGÓW!

   Przekonaj się, czym jest sprawne oddłużanie przy pomocy upadłości konsumenckiej. Umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą i sprawdź, czy możesz ogłosić upadłość.

   Jak wygląda cały proces?

   DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG NASZEJ KANCELARII?

   upadlosc-konsumencka-prawnik

   Pomoc prawnika

   Profesjonalny pełnomocnik to nieocenione wsparcie przez cały czas trwania postępowania upadłościowego. W oparciu o doświadczenie zawodowe pomagamy zarówno w kwestiach formalnych, ściągając z barków dłużnika masę czasochłonnej, papierkowej pracy, jak i rozwiewamy nasuwające się wątpliwości.

   upadlosc-konsumencka-raty

   Wygodne raty

   Oferujemy możliwość podziału płatności za usługi naszej kancelarii na równe miesięczne raty. Nasi klienci mogą sami wybrać, na ile miesięcy chcą podzielić swój rachunek. Dzięki temu, że mogą dopasować kwotę do swoich możliwości, mają komfort i swobodę w decydowaniu o wysokości kwoty miesięcznej spłaty.

   upadlosc-konsumencka-porady-online

   Obsługa online

   Działamy przez Internet. Daje to naszym klientom wygodę, ale także oszczędność pieniędzy i czasu. Umożliwiamy załatwienie sprawy szybko i od ręki, przy jednoczesnym zachowaniu pewności, że zajmą się nią prawnicy z odpowiednimi kompetencjami. Napisz do nas, skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sytuacji i przekonaj się, jak to działa.

   upadlosc-konsumencka-porady

   Na Twoich warunkach

   Chcesz porozmawiać osobiście z doradcami, ale nie masz możliwości przyjechania do naszej kancelarii? Przygotowaliśmy rozwiązanie  – możemy spotkać się w Twoim mieście na terenie całego Dolnego Śląska. Jeśli jesteś zainteresowany taką formą porady, kliknij w poniższy link i dowiedz się więcej.

   Darmowa analiza Twojej sytuacji prawnofinansowej

   Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki, aby ogłosić upadłość konsumencką? Wypełnij bezpłatną ankietę, którą znajdziesz na naszej stronie - dzięki temu dowiesz się, czy to rozwiązanie jest odpowiednie dla Ciebie. Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas przez formularz kontaktowy dostępny na górze i na dole strony - opisz w wiadomości stan rzeczy i zadaj nam ewentualne pytania, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację i podpowiemy Ci, jakie jest najkorzystniejsze rozwiązanie w Twoim przypadku.

   Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku – Twoje źródło wiedzy o upadłości konsumenckiej!

   📌 Darmowa wiedza: Dowiesz się o najważniejszych aspektach procesu, zrozumiesz swoje prawa i obowiązki oraz otrzymasz praktyczne wskazówki.

   🗣️ Q&A z syndykiem: Sesje pytań i odpowiedzi z naszym doświadczonym syndykiem to niepowtarzalna okazja, aby zadać dowolne pytanie i uzyskać klarowne i profesjonalne odpowiedzi.

   🎥 Transmisje na żywo: Podczas transmisji omawiamy aktualne tematy, udzielamy praktycznych wskazówek i dzielimy się naszą wiedzą.

   🌐 Darmowe webinary: Podczas tych specjalnych sesji online, nasi eksperci omawiają ważne zagadnienia i udzielają szczegółowych informacji na temat procesu. 

   Nie przegap tej niezwykłej okazji! Polub naszą stronę na Facebooku już teraz i dołącz do naszej społeczności.

   ZNAJDŹMY WSPÓLNIE NAJLEPSZE
   ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ SYTUACJI

   DLACZEGO WARTO OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

   POZBĘDZIESZ SIĘ DŁUGÓW

   Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje możliwość całkowitego oddłużenia. To szansa na nowy start.
   01

   UWOLNISZ SIĘ
   OD WIERZYCIELI

   Koniec z niekończącymi się wezwaniami do zapłaty i ciągłymi telefonami.
   02

   Nie musisz spłacić długów w całości

   Jeżeli sytuacja osobista Ci na to pozwoli, sąd nakaże spłatę tylko części długów, rozłożonej na wygodne raty dostosowane do Twojej sytuacji.
   03

   Koniec
   z odsetkami

   Zasadniczo odsetki od długów naliczane są do dnia ogłoszenia upadłości. Od tego dnia twoje zobowiązania przestają rosnąć.
   04

   Brak majątku
   to nie problem

   Nieważne, jak duże masz zadłużenie i czy masz majątek. Jeżeli popadłeś w kłopoty finansowe, możesz ogłosić upadłość.

   05

   Koniec z kosztami egzekucyjnymi

   Wraz z ogłoszeniem upadłości postępowania egzekucyjne i sądowe skierowane do Twojego majątku ulegają umorzeniu.
   06

   SPRAWDŹ BEZPŁATNIE,
   CZY MOŻESZ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

   Zaopiekujemy się Twoją sprawą od A do Z. Skończ z chwilowymi rozwiązaniami i daj sobie szansę na nowe życie.