Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

Ile trwa konsumenckie postępowanie upadłościowe?

Proces oddłużania osoby fizycznej rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. To jednak dopiero początek drogi do oddłużenia, a samo wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości rozpoczyna właściwe postępowanie upadłościowe.

Czas potrzebny na wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest uzależniony od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości.

Niedopatrzenia w tym zakresie mogą przyczynić się do zwrotu wniosku z powodu braków formalnych, co wydłuży czas postępowania o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentacji.

ILE TRWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Forma, w jakiej składamy wniosek o ogłoszenie upadłości, ma ogromny wpływ na czas trwania postępowania. W przypadku upadłości konsumenckiej dłużnik ma wybór, czy złożyć wniosek do właściwego sądu w wersji papierowej, czy też złożyć wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wybór pierwszej formy spowoduje, że pracownicy sądu będą musieli ręcznie wprowadzić wszystkie dane do systemu, co znacząco wydłuży czas postępowania, który i tak jest już mocno obciążony.

Nie jest możliwe jednoznaczne określenie czasu potrzebnego na ogłoszenie upadłości, ponieważ zależy to od wielu czynników. Zdarzało się, że sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości w czasie krótszym niż tydzień od złożenia wniosku, ale to bardziej wyjątek niż reguła. Obecnie średni czas oczekiwania na wydanie postanowienia wynosi około 3 miesięcy. Po wydaniu postanowienia, sąd powołuje syndyka, który rozpoczyna likwidację majątku. Czas trwania tego etapu zależy od tego, czy dłużnik posiada majątek, który można zlikwidować. Jeśli tak, to czas trwania postępowania może wynieść nawet kilka lat, ale jeśli dłużnik nie posiada majątku, czas ten zostanie skrócony.

W przypadku gdy dłużnik nie jest zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, postępowanie może zakończyć się oddłużeniem. W większości przypadków jednak sąd ustala plan spłaty wierzycieli, a czas, w jakim upadły będzie obowiązany dokonywać spłat, zależy od wielu czynników i standardowo nie przekracza 36 miesięcy. Może się zdarzyć, że dłużnik celowo lub przez rażące zaniedbanie doprowadził do swojej niewypłacalności lub znacząco ją powiększył. W takim przypadku okres spłaty może zostać wydłużony do 7 lat. Warto jednak zaznaczyć, że czas trwania postępowania upadłościowego zależy od wielu czynników. Są przypadki, kiedy od złożenia wniosku do pełnego oddłużenia upłynęło mniej niż 3 miesiące, ale często zdarza się też, że trzeba czekać lata na umorzenie zobowiązań.