Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
mateusz-draczkowski-syndyk

Przygotowana likwidacja Pre-Pack

Prawo upadłościowe przewiduje szczególne rozwiązanie w postaci przygotowania likwidacji (pre-pack), która m.in. umożliwia ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Instytucja ta umożliwia uczestnikowi w postępowaniu o ogłoszenie upadłości złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części, lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Rozwiązanie takie jest wyjątkowo korzystne zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli. W praktyce oznacza, że jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik może poszukiwać inwestora, który zdecyduje się na zakup przedsiębiorstwa dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa w takim przypadku odbywa się na warunkach ustalonych z inwestorem i pozwala uniknąć wieloletniego postępowania upadłościowego.

Mateusz Drączkowski
doradca restrukturyzacyjny
partner Kancelarii ILT

OBSZARY DORADZTWA

Przygotowana likwidacja (pre-pack) pozwala skrócić czas postępowania upadłościowego, szybko pozyskać środki na zaspokojenie wierzycieli, zachować funkcjonujące przedsiębiorstwo dłużnika, w dużym stopniu uniknąć kosztów postępowania upadłościowego oraz niemal natychmiastowo przejąć przedsiębiorstwo przez inwestora. Jednak aby wdrożenie instytucji przygotowanej likwidacji było możliwe, należy spełnić ustawowo określone wymagania, a wniosek uczestnika postępowania musi zostać zatwierdzony przez sąd. Kwota oferowana przez nabywcę nie może być też mniej korzystna od kwot możliwych do uzyskania przy likwidacji na zasadach ogólnych z uwzględnieniem kosztów postępowania. Nasza kancelaria wspiera i reprezentuje klientów zainteresowanych tym rozwiązaniem na każdym etapie postępowania upadłościowego. Służąc fachową wiedzą, zwiększymy szanse na wdrożenie instytucji przygotowanej likwidacji i będziemy nadzorować zgodność z prawem przebiegu postępowania.

Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:

analizę aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy pod kątem możliwości skorzystania z instytucji przygotowanej likwidacji i wsparcia prawnego na etapie podjęcia decyzji, przedstawienie alternatywnych rozwiązań oraz korzyści i ryzyk związanych z podjętą decyzją,

prowadzenie negocjacji z inwestorem i wsparcie w przygotowaniu warunków transakcji,

analizę i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży,

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży,

wsparcie przy wyborze notariusza i biegłego sądowego, który wykona operat szacunkowy,

sporządzanie wszelkich pism procesowych w toku postępowania upadłościowego,

doradztwo prawne i sporządzanie wszelkich opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego,

  • reprezentowanie dłużnika na każdym etapie postępowania, w tym zastępstwo procesowe na rozprawach, reprezentowanie dłużnika w kontaktach z zarządcą przymusowym lub tymczasowym nadzorcą sądowym,

sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego, poprzez weryfikację zgodności z prawem działań organów postępowania upadłościowego,

ochronę praw wierzycieli przed niekorzystnym wdrożeniem instytucji przygotowanej likwidacji, w tym np. sprzedaż przedsiębiorstwa po zaniżonej cenie.

Przygotowana likwidacja, znana również jako pre-pack, to specjalne rozwiązanie prawa upadłościowego, które umożliwia utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, pomimo ogłoszenia upadłości. Jest to proces skomplikowany, wymagający specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a Kancelaria ILT oferuje wsparcie na każdym etapie tego procesu.

 

 
 
 
 
 
 

Co to jest pre-Pack?

Przygotowana likwidacja, czyli pre-pack, to procedura, która umożliwia przedsiębiorstwu złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Jest to korzystne zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli, ponieważ pozwala na szybkie pozyskanie środków na zaspokojenie wierzycieli i uniknięcie wieloletniego postępowania upadłościowego.

Kancelaria ILT oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowanej likwidacji, obejmujące m.in. analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentowanie dłużnika na każdym etapie postępowania, a także doradztwo prawne i sporządzanie wszelkich opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.

 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at