Kancelaria ILT

kancelaria-prawna-legnica

RODO

ODBIERZ BEZPŁATNĄ WYCENĘ I PLAN WDROŻENIA

Umów się na spotkanie z naszym prawnikiem i zapoznaj się z procesem wdrożenia RODO w Twoim przedsiębiorstwie.    WDROŻENIE RODO W 3 KROKACH

   Poznaj 3 proste kroki, dzięki którym zapanujesz nad ochroną danych osobowych w swojej organizacji:

   AUDYT

   Wypełnij ankietę dostępną na tej stronie, aby określić kluczowe aspekty wymagające ochrony.

   01

   WDROŻENIE

   Opracujemy komplet dokumentów dopasowanych i gotowych do wdrożenia w Twojej organizacji.

   02

   SZKOLENIE

   Przeszkolimy pracowników Twojej organizacji tak, aby optymalnie wykorzystać wdrożone procedury.

   03
   Polaków ogłosiło już upadłość konsumencką
   0

   CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI?

   Profesjonalne podejscie do klienta. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

   Pan Jacek

   Rzetelna i sumienna kancelaria, z dbałością o klienta. Bardzo miła współpraca.

   Pani Dorota

   Profesjonalnie i sprawnie. Byłam informowana na każdym etapie współpracy.

   Pani Anna

   Nieoceniona pomoc. Współpraca przebiegła sprawnie i szybko. Wyrok ogłoszenia upadłości otrzymałem w ciągu 5 miesięcy. Nic dodać, nic ująć.

   Pan Marcin

   Specjaliści w swojej dziedzinie. Człowiek w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej nie pozostaje sam z problemami, otrzymuje skuteczną pomoc. Naprawdę warto zaufać tej kancelarii.

   Pani Joanna

   Wypełnij krótką ankietę i bezpłatnie sprawdź, jaki jest proponowany zakres działań wdrożeniowych w Twojej organizacji.

   kancelaria-prawna

   Czym jest RODO?

   RODO jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, regulującym podstawowe zasady ochrony danych osobowych. Stało się bardzo popularne zwłaszcza z tego względu, że nakłada obowiązki praktycznie na każdego przedsiębiorcę, a ich niedopełnienie naraża przedsiębiorców na dotkliwe kary pieniężne. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie odpowiedniej procedury, posiadanie właściwej dokumentacji, umiejętne przetwarzanie danych osobowych i reagowanie na incydenty.

   Najczęściej zadawane pytania:

   Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące RODO:

   RODO dla fotografa

   W przypadku fotografów wymagana jest interdyscyplinarność. Z jednej strony obowiązują regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, a z drugiej wykorzystania wizerunku klientów, co często jest używane do promocji usług w tej branży. Są to możliwości jak najbardziej dopuszczalne, wymagają jednak odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia.

   Jak wdrożyć RODO w firmie?

   Dla właściwego i optymalnego wdrożenia RODO w pierwszej kolejności należy przeprowadzić kompleksowy audyt przetwarzania danych osobowych, określić źródła pochodzenia danych, procesy na nich dokonywane i cele ich przetwarzania. W dalszej kolejności należy opracować kompleksową procedurę i dokumentację, w tym odpowiednie zgody, klauzule, informacje czy umowy. Finalnie należy przeszkolić pracowników, aby potrafili właściwie pracować na danych osobowych.

   Kto musi stosować się do przepisów RODO?

   RODO ma zastosowanie praktycznie do każdego, kto dokonuje operacji na danych osobowych, zarówno do osób, które przekazują dane, jak i osób, które je gromadzą. RODO nakłada obowiązki praktycznie na każdego przedsiębiorcę, a od obowiązku jego stosowania zwolnione są jedynie szczególne przypadki, takie jak gromadzenie danych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

   Czego dotyczy obowiązek RODO dla pracowników?

   Prawidłowe wdrożenie RODO dla pracowników wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Regulacje zasadnicze znajdują się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, ale bardziej szczegółowe np. w Kodeksie Pracy czy ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulacje dotyczą też różnych przypadków, jak np. rekrutacja, gromadzenie danych przy zatrudnianiu, stosowanie różnorodnych form monitoringu, przekazywanie danych do podmiotów zewnętrznych, itp.

   Czy muszę wdrożyć RODO na swojej stronie internetowej?

   Prowadzenie sklepu internetowego, organizowanie webinarów, a nawet udostępnianie zwykłego formularza kontaktowego wiążą się ze zbieraniem danych osobowych. Wszystko to wymaga odpowiedniej reakcji oraz zapewnienia odpowiednich sposobów przetwarzania danych osobowych, wdrożenia odpowiedniej polityki, a także spełnienia stosownych obowiązków informacyjnych. Przekazywanie danych do podmiotów świadczących usługi wspierające wymaga zawarcia odpowiednich umów powierzenia, a przypadek ataku hackerskiego skutkującego wyciekiem danych wymaga odpowiedniego zgłoszenia.

   rodo-wdrożenie

   Pomożemy Ci opracować i wdrożyć kompleksową dokumentację dostosowaną do potrzeb Twojej organizacji!

   Wesprzemy Cię w przygotowaniu dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych, która będzie efektywnie służyła Tobie i Twoim pracownikom w przetwarzaniu i ochronie danych osobowych. Dobrze wdrożone i zrozumiałe procedury pomogą Ci sprawie operować na danych osobowych, reagować zarówno na incydenty, jak i typowe sytuacje biznesowe, a także minimalizować ryzyko nałożenia dotkliwych kar finansowych.

   Temat RODO jest dzisiaj obecny niemal w każdej branży i sprawiający wielu osobom mnóstwo kłopotów. Zatem RODO – co to w ogóle jest? Skrót RODO to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zobowiązuje właściwie wszystkich, a szczególnie przedsiębiorców do przestrzegania wielu zasad. RODO jest po prostu przetłumaczeniem ustawy unijnej (GDPR – General Data Protection Regulation), która obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To rozporządzenie reguluje sprawy związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, dostępem czy również usuwaniem danych osobowych. W dzisiejszym świecie ochrona danych osobowych jest niezwykle istotnym zagadnieniem i na ten temat toczy się wiele dyskusji, zwłaszcza o biznesach opartych w głównej mierze na danych ludzi z całego świata – a jest ich coraz więcej i wciąż powstają nowe.


   RODO artykuł 13

   Klauzule RODO, z którymi najczęściej mamy do czynienia to wynik działania art. 13 RODO, w którym określone jest to, o czym zbierający dane musi poinformować przy pobieraniu jakichkolwiek danych osobowych. To często spotykany komunikat na wszelkiego rodzaju stornach internetowych zapisujących dane użytkowników, co dzisiaj czynią praktycznie wszystkie strony. Przepis ten nakłada obowiązek podania informacji takich jak to, kto zbiera dane, jakie dane, w jakim celu, przez jaki okres będzie je przechowywał, komu będzie je udostępniał i jak możesz złożyć wniosek np. o usunięcie swoich danych.

    

   RODO kogo dotyczy?

   RODO dotyczy właściwie każdego i każdej branży, jaką można sobie wyobrazić. Ich stosowanie jest konieczne zarówno przy przetwarzaniu danych klientów, jak i osób, które zatrudniasz lub z którymi współpracujesz. Daną osobową jest cały szereg różnych informacji od takich oczywistych jak imię i nazwisko przez numer PESEL po każdą informację, która może prowadzić do identyfikacji danej osoby. Najmocniej powinny być chronione tak zwane dane wrażliwe, czyli te dotyczące czyjegoś wyznania, stanu zdrowia, pochodzenia, orientacji seksualnej i tym podobnych spraw.

    

    
    
    

   RODO: jakie są kary?

   RODO – rozporządzenie przewiduje szereg kar za nieprzestrzeganie jej przepisów i są to kary bardzo dotkliwe. Uzależnione są one od rodzaju nieprawidłowości i ich skali. Karę nakłada w trybie administracyjnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli taka kara zostanie nałożona – możesz odwołać się do Sądu Administracyjnego. Na przedsiębiorstwa mogą być nakładane kary do 20 milionów euro lub 4 procent wysokości rocznego obrotu za poważne naruszenia i do 10 milionów euro lub 2 procent obrotu rocznego za drobniejsze sprawy. Właśnie dlatego warto wszystkie działania związane z RODO konsultować ze specjalistami, gdyż konsekwencje złych interpretacji, błędów czy pomyłek mogą być bardzo dotkliwe dla firmy, doprowadzając ją nawet do bankructwa. Najwyższa nałożona do tej pory kara za nieprzestrzeganie RODO w Polsce wyniosła ponad 2,8 miliona złotych.

   RODO – porady prawne, jakie otrzymasz w naszej kancelarii, pomogą Ci na każdym etapie. Od sporządzania komunikatów o przetwarzaniu informacji i zgód, które muszą potwierdzić osoby, od których te dane zbierasz, po spory z organami kontrolującymi przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. W celu prawidłowego wdrożenia RODO w firmie konieczny jest cały szereg działań. Jeżeli stosujesz już wszystkie procedury, to warto także przeprowadzić porządny audyt, który powie Ci, czy wszystko jest, jak należy. U nas znajdziesz fachowców, którzy zajmą się sprawą kompleksowo, przeprowadzając Cię przez cały proces wdrażania procedur RODO w Twojej działalności biznesowej, niezależnie od jej branży i rozmiaru. Da Ci to pewność, że nie zostaniesz zaskoczony przez to, że nie dopatrzyłeś jakiegoś obowiązku związanego z informowaniem czy raportowaniem o przetwarzaniu danych.

   Odpowiedz na pytanie: “RODO co to jest?” – jest tylko jedna – to niezwykle ważna sprawa, którą powinni zajmować się specjaliści z doświadczeniem i znajomością tematyki, którzy wdrożą je w firmie prawidłowo lub skutecznie odwołają się od decyzji o nałożeniu kar.

    

    

    
    
    

   TO MUSISZ WIEDZIEĆ O RODO

   Czym są dane wrażliwe?

   Dane wrażliwe to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.

   Kogo obowiązuje RODO?

   RODO obowiązuje praktycznie każdego przedsiębiorcę i inne osoby przetwarzające dane osobowe. Istnieją nieliczne wyjątki od obowiązku stosowania RODO, takie jak gromadzenie danych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

   Jakie są kary za nieprzestrzeganie RODO?

   Najbardziej dotkliwą karą jest kara pieniężna, która w zależności od rodzaju naruszenia i rozmiaru przedsiębiorstwa naruszającego może wynieść nawet 10.000.000,00 EURO, 20.000.000,00 EURO lub 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku obrotowego.

   Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

   Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące operacje na danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

   Gdzie zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych?

   Naruszenie ochrony danych należy zgłosić przede wszystkim do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i należy to uczynić niezwłocznie. Dodatkowo w określonych przypadkach należy poinformować również osoby, których dane objęte naruszeniem dotyczą. Bardzo ważne jest terminowe i prawidłowe dokonanie zgłoszenia, zwłaszcza że w Polsce kwestia niezgłaszania lub nieprawidłowego zgłaszania naruszeń była już przedmiotem kar nałożonych przez Prezesa UODO.

   Najważniejsze informacje o planie spłaty

   • Procedura przetwarzania
   • Klauzule informacyjne
   • Umowy powierzenia
   • Upoważnienia

   Dla realizacji zasady rozliczalności, ale także dla sprawnego i jasnego operowania na danych osobowych punktem wyjścia do uporządkowania procesów przetwarzania danych osobowych powinno być opracowanie kompleksowej i zrozumiałej procedury, która będzie opisywała poszczególne procesy i stanowiła podręcznik dla pracowników.

   RODO stawia określone wymogi co do ich treści, a ich niespełnienie może skutkować nałożeniem kar. Należy pamiętać, że klauzule informacyjne przekazuje się praktycznie w każdym przypadku gromadzenia danych osobowych, zarówno bezpośrednio, jak i od osoby trzeciej.

   Umowy współpracy z kluczowymi kontrahentami lub podmiotami wspierającymi często wiążą się ze wzajemnym lub jednostronnym przekazywaniem danych osobowych. Podstawą takiego przekazywania powinny być zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

   Dostęp do danych w Twoim przedsiębiorstwie powinien być udzielony wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie upoważnienia i umocowania do działania, a także osobom właściwie zapoznanym z obowiązującymi procedurami.

   kancelaria-prawna

   OPRACUJEMY KOMPLEKSOWĄ DOKUMENTACJĘ PRZETWARZANIA i OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

   Umów się na darmową konsultację i sprawdź, czy jest konieczne oraz jaki jest zakres czynności koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w Twojej organizacji.

   Jak wygląda cały proces?

   DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG NASZEJ KANCELARII?

   wsparcie-prawne

   Pomoc ekspertów

   Profesjonalne podejście interdyscyplinarnego zespołu to klucz do sukcesu. Dzięki naszej wiedzy, umiejętnościom i praktycznemu podejściu, jesteśmy w stanie skutecznie doradzać naszym klientom. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty do wdrożenia RODO i przeszkolimy Twoich pracowników z ich praktycznego wykorzystywania.

   obsługa-prawna-online

   Obsługa online

   Działamy przez Internet. Daje to naszym klientom wygodę, ale także oszczędność pieniędzy i czasu. Umożliwiamy załatwienie sprawy szybko i od ręki, przy jednoczesnym zachowaniu pewności, że zajmą się nią prawnicy z odpowiednimi kompetencjami. Napisz do nas, umów się na zdalną konsultację i przekonaj się, jak to działa.

   kompleksowa-obsluga-prawna

   Kompleksowe działanie

   Wdrożenie dokumentacji i prowadzenie szkolenia traktujemy interdyscyplinarnie. Zwracamy uwagę na szczegółowe aspekty poszczególnych gałęzi Twojego biznesu, takich jak zatrudnianie pracowników, marketing i pozyskiwanie klientów, obsługa klienta czy działalność online oraz dopasowujemy model działania do Twoich potrzeb.

   upadlosc-konsumencka-porady

   Na Twoich warunkach

   Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom pełnej ochrony prawnej i skutecznych rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Chcesz porozmawiać osobiście z doradcami, ale nie masz możliwości przyjechania do naszej kancelarii? Możemy spotkać się w Twoim mieście na terenie całego Dolnego Śląska. 

   POMOŻEMY CI UPORZĄDKOWAĆ PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TWOJEJ ORGANIZACJI

   DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ RODO?

   UPORZĄDKOWANIE PROCESÓW

   Odpowiednie wdrożenie pomaga zapanować nad danymi osobowymi

   01

   SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

   Gromadząc dane osobowe pracownicy mają łatwość i szybkość działania

   02

   POCZUCIE
   ZAUFANIA

   Osoby przekazujące dane – kontrahenci, klienci – czują się bezpieczni

   03

   MINIMALIZACJA RYZYKA

   Odpowiednie procedury i ochrona minimalizują ryzyko naruszeń i nałożenia kar

   04

   EFEKTYWNA OCHRONA

   Wdrożone procedury poparte praktycznym szkoleniem maksymalizują skuteczność

   05

   BIEŻĄCE
   WSPARCIE

   Po wdrożeniu procedur możesz liczyć na wsparcie specjalistów, którzy znają Twoją organizację

   06
   estonski-cit-kancelaria-prawna

   UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z NASZYM DORADCĄ

   Wspólnie określmy kluczowe obszary przetwarzania danych osobowych w Twojej organizacji i zaplanujmy dalsze działanie.