Kancelaria ILT

upadlosc-konsumencka

RESTRUKTURYZACJA FIRMY

SPRAWDŹ BEZPŁATNIE, CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z RESTRUKTURYZACJI

Umów się na spotkanie z naszym prawnikiem i odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawnofinansowej Twojego przedsiębiorstwa.   RESTRUKTURYZACJA W 3 KROKACH

   Poznaj 3 proste kroki, dzięki którym zatrzymamy wszystkie egzekucje.

   ANALIZA

   Wypełnij ankietę, którą znajdziesz na tej stronie, a my bezpłatnie sprawdzimy, czy restrukturyzacja to rozwiązanie dla Twojej firmy.

   01

   POSTĘPOWANIE

   Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty, wesprzemy w kontakcie z wierzycielami i przygotujemy propozycje układowe.

   02

   ZŁOŻENIE WNIOSKU

   Po pozytywnym zakończeniu zbierania głosów nad układem wesprzemy Cię przy przygotowaniu wniosku o zatwierdzenie układu.

   03

   NAJCZĘŚCIEJ RESTRUKTURYZOWANE BRANŻE

   CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Pan Jacek

   Wypełnij krótką ankietę i bezpłatnie sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z restrukturyzacji!

   kancelaria-prawna-ilt

   Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

   Restrukturyzacja jest szczególnym postępowaniem, którego głównym celem jest uchronienie przedsiębiorcy przed upadłością. Jednym z najbardziej dostępnych i skutecznych rodzajów restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to jest dostępne dla przedsiębiorców, osób prowadzących gospodarstwo rolne i wielu innych podmiotów, niezależnie od skali prowadzonej działalności. Postępowanie to cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ umożliwia zawarcie porozumienia z wierzycielami. Porozumienie z wierzycielami może obejmować m.in. rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminów płatności, a nawet umorzenie części zobowiązań. W trakcie postępowania  dłużnik  korzysta z ochrony przed egzekucją, co ma mu zapewnić możliwość dalszego prowadzenia działalności i czas na porozumienie z wierzycielami.

   Najczęściej zadawane pytania

   Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące postępowania o zatwierdzenie układu.

   Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

   W przypadku restrukturyzacji firmy w drodze postępowania o zatwierdzenie układu głównym kosztem jest wynagrodzenie nadzorcy układu. Jednak wbrew pozorom nie musi one być wcale dotkliwe dla dłużnika, a dodatkowo dłużnik może wyjść na plus. Należy pamiętać, że w drodze porozumienia może dojść do umorzenia części zobowiązań.

   Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

   Restrukturyzacja jest rozwiązaniem skierowanym w dużym stopniu do przedsiębiorców, ale krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej procedury jest szerszy. Restrukturyzację można prowadzić wobec podmiotów, które stały się niewypłacalne lub w przyszłości przewidują, że mogą popaść w problemy finansowe.

   Ile trwa postępowanie o zatwierdzenie układu?

   Zarówno w interesie dłużnika, jak i wierzycieli powinno być ważne sprawne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu jest ograniczony kilkoma terminami. Od dnia obwieszczenia o dniu układowym dłużnik przez 4 miesiące  korzysta ze szczególnej ochrony przed egzekucją, głosy wierzycieli są ważne 3 miesiące od dnia ich oddania, natomiast od dnia układowego do dnia złożenia wniosku nie może upłynąć więcej niż 3 miesiące.

   Czemu wierzyciele mają zgodzić się na układ?

   Jeżeli alternatywą dla dłużnika jest upadłość, postępowanie o zatwierdzenie układu będzie rozwiązaniem niezwykle korzystnym zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużnika. W przypadku, gdy przedsiębiorca zostanie zmuszony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wierzyciele przeważnie zaspokojeni zostaną w minimalnym stopniu albo wcale. Same koszty postępowania upadłościowego często przewyższają wartość majątku dłużnika. W związku z powyższym, bezsprzecznie korzystniejszym rozwiązaniem dla wierzycieli od ogłoszenia upadłości przez dłużnika  jest rozłożenie na raty zaciągniętego długu lub nawet umorzenie znacznej części zobowiązań, niż ogłoszenie upadłości przez dłużnika.

   Od kiedy rozpoczyna się ochrona przed egzekucją?

   Od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego przez 4 miesiące dłużnik objęty jest specjalną ochroną. W tym okresie nie może być prowadzona egzekucja w stosunku do majątku firmy dłużnika. W tym okresie również dłużnik jest objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem kluczowych umów dla prowadzonej działalności. Obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego możemy dokonać w nawet w kilka dni, zaraz po podpisaniu umowy o sprawowanie funkcji nadzorcy układu z naszą Kancelarią i przygotowaniu spisu wierzytelności oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

   Czy postępowanie o zatwierdzenie układu jest dla każdego?

   O ile z tego rozwiązania może skorzystać szerokie grono podmiotów, to niestety nie zawsze będzie ono wskazane. Jeżeli twoja działalność nie generuje przychodów i nie jest to problem przejściowy, prawdopodobnie przekonanie wierzycieli do zawarcia układu będzie zadaniem niezwykle ciężkim. Postępowanie to skierowane jest głównie do podmiotów, które mają szansę na dalsze funkcjonowanie i realizację układu. Dlatego wskazane jest, aby rozpocząć restrukturyzację jeszcze przed wystąpieniem stanu niewypłacalności. 

   Pomożemy Ci uniknąć upadłości
   i wstrzymać egzekucję nawet w kilka dni!

   Restrukturyzacja firm nie jest zastrzeżona tylko dla podmiotów niewypłacalnych. Aby skutecznie poradzić sobie z trudnościami finansowymi, należy zadziałać z wyprzedzeniem. Zwiększy to Twoje szanse na ratunek działalności i zawarcie ugody z wierzycielami. Jeżeli z twojej sytuacji wynika, że w niedługim czasie możesz mieć problemy z płynnością finansową, restrukturyzacja może być rozwiązaniem dla Ciebie.

   Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja firmy to szansa na wydobycie przedsiębiorstwa z kłopotów finansowych i uczynienie go znów dochodowym i dostosowanym do współczesnego rynku. To często bardzo skomplikowana procedura, w której pomoc kancelarii prawnej ILT będzie nieocenionym wsparciem dla poprawnego przeprowadzenia tego procesu.

    

   Co to jest restrukturyzacja firmy PZU (Postępowanie o Zatwierdzenie Układu)?

   Zgodnie z definicją z ustawy: restrukturyzacja firmy to postępowanie, które ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości danego przedsiębiorcy realizowane poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Oznacza to również, a przynajmniej powinno, głęboką zmianę struktury firmy w celu ulepszenia jej działania. Postępowanie o Zatwierdzenie Układu oznacza, że układ musisz zawrzeć bezpośrednio ze swoimi wierzycielami, natomiast sąd tylko zatwierdza (lub też nie) takie rozwiązanie. Aby przekonać wierzycieli do udzielenia zgody na układ, należy przygotować odpowiednie propozycje pozwalające im odzyskać swoje pieniądze.

    

   Kiedy warto przeprowadzić restrukturyzację firmy PZU?

   Postępowanie restrukturyzacyjne PZU jest wygodnym rozwiązaniem, gdy sytuacja jest jeszcze względnie dobra, ale firmie grozi już niewypłacalność w najbliższym terminie. To najprostsza forma restrukturyzacji, dlatego jest dość chętnie i często wykorzystywana przez przedsiębiorców z wielu branż. Od momentu obwieszczenia rozpoczęcia postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik jest chroniony przed egzekucjami i wypowiadaniem mu kluczowych umów. Zatem restrukturyzacja firmy chroni przedsiębiorstwo i pozwala mu działać w celu odzyskania płynności finansowej. Od obwieszczenia przedsiębiorca ma 4 miesiące na zawarcie układu z wierzycielami. Warunkiem rozpoczęcia postępowania układowego jest również to, aby wierzytelności sporne, czyli te, których istnienie dłużnik kwestionuje, nie przekraczały 15 procent całej sumy wierzytelności.

    

    
    
    

   Restrukturyzacja firmy a pracownicy

   Układ z wierzycielami nie dotyczy wynagrodzeń pracowników, które powinny zostać wypłacone jak najszybciej, jeśli są zaległości. Pracownik może jednak wyrazić zgodę na objęcie go układem i wtedy zyskuje również prawo głosu w sprawie jego przyjęcia. Dodatkowo w takiej sytuacji warunki układu nie mogą obniżać wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia. 

    

    
    
    

   W czym pomagamy przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

   Kancelaria prawna ILT prowadzi postępowania restrukturyzacyjne wielu klientów, sporządzając dla nich propozycje układowe, prowadząc negocjacje z wierzycielami i doradzając, kiedy warto w ogóle rozpocząć taką procedurę o nazwie restrukturyzacja PZU, czy też może skorzystać z innych rozwiązań restrukturyzacyjnych, jakim są postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe czy postępowanie sanacyjne. Dzięki współpracy z renomowaną kancelarią masz znacznie większe szanse na przekonanie wierzycieli do wyrażenia zgody na warunki układu i zatwierdzenie go przez sąd. Specjaliści z kancelarii ILT przeprowadzą Cię w jak najprostszy sposób przez całą procedurę, jaką jest restrukturyzacja firmy z korzyścią dla Twojej firmy.

    

    

    
    
    

   TO MUSISZ WIEDZIEĆ O RESTRUKTURYZACJI

   Które zobowiązania nie są objęte układem?

   W ramach postępowania restrukturyzacyjnego nie możesz liczyć na jakąkolwiek modyfikację wierzytelności alimentacyjnych, rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw, wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej. Wyżej wymienione wierzytelności będziesz musiał spłacić na dotychczasowych zasadach.

   Czy wszyscy wierzyciele muszą zgodzić się na układ?

   Aby doszło do przyjęcia układu, nie jest wymagana zgoda wszystkich wierzycieli. Wystarczy, że za układem wypowie się co najmniej większość głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Jeżeli ta większość zostanie osiągnięta, wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na układ lub nie brali udziału w głosowaniu, będą musieli się podporządkować.

   Czy mogę skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu ponownie?

   Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne zostało zakończone lub prawomocnie umorzone, można ponownie wszcząć kolejne postępowanie restrukturyzacyjne. Ustawodawca przewidział jednak pewne ograniczenia dot. postępowania o zatwierdzenie układu. Jeżeli dłużnik ponownie będzie chciał przeprowadzić restrukturyzację w tym trybie, nie będzie mógł dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jeżeli nie minęło 10 lat od ostatniego postępowania o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Niedopuszczalne będzie także dokonanie obwieszczenia, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, w której umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli. Powyższe oznacza, że dłużnik nie będzie mógł skorzystać z ochrony przedegzekucyjnej, która jest skutkiem dokonania obwieszczenia.

   Czy ochrona przed egzekucją i układ mogą objąć należności względem ZUS?

   Wszystkie zobowiązania dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być objęte układem. Pewne ograniczenie dotyczy natomiast sposobu restrukturyzacji tych zobowiązań. Zaległe zobowiązania powstałe do dnia układowego mogą być wyłącznie rozłożone na raty lub termin ich płatności może zostać odroczony. Natomiast jeżeli chodzi o sposób rozłożenia na raty, ustawodawca daje tutaj pełną dowolność, nie precyzując minimalnej wysokości czy ilości rat. W odniesieniu do ochrony przed egzekucją, po dokonaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czasowo nie może dochodzić zaległych należności.

   Czy muszę spłacać zobowiązania w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?

   W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego powinno się spłacać bieżące zobowiązania, powstałe po dniu układowym. Regulowanie na bieżąco wierzytelności, które nie są objęte układem może zwiększyć wiarygodność przedsiębiorcy i pomóc w osiągnieciu porozumienia z wierzycielami. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że ochrona umów przed wypowiedzeniem, z której korzysta dłużnik po dokonaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, nie jest absolutna.  Umowa, której stroną jest dłużnik może być wypowiedziana, jeżeli po dokonaniu obwieszczenia nie reguluje on zobowiązań nieobjętych  układem. Za przykład mogą służyć raty leasingu operacyjnego. Układem objęte są wszystkie zaległe raty do dnia układowego. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie płacił kolejnych rat leasingu, które stały się wymagalne po dniu układowym, leasingodawca będzie mógł wypowiedzieć taką umowę. Ponadto brak spłaty zobowiązań powstałych po dniu układowym jest podstawą do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd.

   NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU

   • Podpisanie umowy z nadzorcą
   • Dzień układowy
   • Ustalenie dnia układowego
   • Głosowanie nad układem

   Aby przeprowadzić restrukturyzację w drodze postępowania o zatwierdzenie układu niezbędne jest zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Nasi prawnicy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Do naszych obowiązków będzie należało wsparcie w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych czy zbieraniu głosów wierzycieli. Sporządzimy spis wierzytelności, sprawozdanie o możliwości wykonania układu oraz wniosek o zatwierdzenie układu.

   Faktyczne rozpoczęcie postępowania o zatwierdzenie układu należy wiązać z rozpoczęciem pełnienia funkcji przez nadzorcę układu. Wraz z tą chwilą dłużnik niezwłocznie zobowiązany jest do ustalenia dnia układowego. Ten dzień jest szczególnie ważny, ponieważ wszelkie wierzytelności powstałe po tym dniu nie będą objęte układem. Właśnie według stanu na ten dzień określa się wierzycieli, którzy są uprawnieni do głosowania nad układem.  

   W postępowaniu o zatwierdzenie układu dokonanie obwieszczenia sprawia, że dłużnik zostaje objęty niemal zupełną ochroną przeciwegzekucyjną, która trwa 4 miesiące. Dodatkowo ochroną przed wypowiedzeniem objęte są również kluczowe kontrakty dłużnika. Decyzja o dokonaniu obwieszczenia należy do dłużnika. Negatywnym skutkiem obwieszczenia jest ograniczenie praw dłużnika do czynności zwykłego zarządu. Od dnia obwieszczenia nadzorca układu rozpoczyna wykonywanie uprawnień nadzorcy sądowego. Od tego momentu czynności dłużnika przekraczające zwykły zarząd będą wymagały zgody nadzorcy.

   Rola sądu została zasadniczo ograniczona do zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami w drodze samodzielnego zbierania głosów. To na dłużniku, przy wsparciu nadzorcy układu spoczywa ciężar porozumienia się z wierzycielami. Głosowanie nad układem zasadniczo odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Do zawarcia układu nie jest wymagana zgoda wszystkich wierzycieli. Wystarczy, że za układem zagłosuje ponad połowa głosujących wierzycieli, posiadająca 2/3 sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom, którzy brali udział w głosowaniu.

   kancelaria-prawna-ilt

   PRZYGOTUJEMY NAJLEPSZĄ STRATEGIĘ WYJŚCIA TWOJEJ FIRMY Z ZADŁUŻENIA!

   Sprawdź, czym jest sprawne wyjście z długów przy pomocy postępowania o zatwierdzenie układu. Umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą restrukturyzacyjnym i sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z restrukturyzacji.

   Jak wygląda cały proces?

   Dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii?

   restrukturyzacja-firmy-krok-po-kroku

   Pomoc ekspertów

   Profesjonalne wsparcie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z prawników, ekonomistów i księgowych to klucz do sukcesu. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i wesprzemy Cię w kontakcie z wierzycielami. Ostatecznie, jeżeli dojdzie do zawarcia układu, przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu wniosek o zatwierdzenie układu.

   restrukturyzacja-czym-jest

   Na Twoich warunkach

   Chcesz porozmawiać osobiście z doradcami, ale nie masz możliwości przyjechania do naszej kancelarii? Przygotowaliśmy rozwiązanie  – możemy spotkać się w Twoim mieście na terenie całego Dolnego Śląska. Nasz ekspert na spotkaniu osobiście przedstawi Ci cele i przebieg postępowania oraz wskaże możliwości działania. Jeśli jesteś zainteresowany taką formą porady, kliknij w poniższy link i dowiedz się więcej.

   restrukturyzacja-obsługa-online

   Obsługa online

   Stawiamy na nowoczesne formy komunikacji. To daje naszym klientom wygodę, ale także oszczędność pieniędzy i czasu. Umożliwiamy załatwienie sprawy szybko i od ręki, przy jednoczesnym zachowaniu pewności, że zajmą się nią prawnicy z odpowiednimi kompetencjami. Zdecydowane i szybkie działanie dłużnika często decyduje o sukcesie restrukturyzacji. Umów się na zdalną konsultację i przekonaj się, jak to działa.

   restrukturyzacja-korzysci

   Szybkie działanie

   Uratowanie Twojej firmy jest naszym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę, że w momencie pojawienia się problemów finansowanych trzeba działać szybko, aby nie pogorszyć sytuacji. Po podpisaniu umowy niezwłocznie przystąpimy do działania. Nawet w ciągu kilki dni będziesz mógł zostać objęty ochroną przeciwegzekucyjną. Dzięki temu zyskamy czas na wypracowanie porozumienia z wierzycielami i pozwolimy Twojej firmie na dalsze funkcjonowanie.

   POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
   DLA TWOJEJ FIRMY

   DLACZEGO WARTO ROZPOCZĄĆ RESTRUKTURYZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTWA?

   Rozłożenie długów na raty

   Restrukturyzacja to szansa na rozłożenie zadłużenia na raty lub nawet umorzenie do 50% zobowiązań.

   01

   Umorzenie części zobowiązań

   Restrukturyzacja pozwala na znaczne zmniejszenie obciążeń finansowych przez ich częściowe umorzenie.

   02

   Ochrona przed egzekucją

   Podczas postępowania przedsiębiorstwo jest chronione przed wierzycielami niemal zupełną ochronę przed egzekucją.

   03

   Uniknięcie upadłości

   Restrukturyzacja może pomóc przedsiębiorstwu uniknąć upadłości i dać możliwość kontynuowania działalności.

   04

   Poprawa sytuacji finansowej

   Restrukturyzacja przywraca firmie płynność finansową i daje czas na zdiagnozowanie nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

   05

   Więcej czasu na zmiany

   Postępowanie to szansa na wprowadzenie w firmie zmian, które poprawią jego sytuację finansową.

   06

   UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z NASZYM DORADCĄ

   Odbierz bezpłatną analizę sytuacji prawnofinansowej Twojego przedsiębiorstwa i zaplanujmy wspólne działanie.