Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
mateusz-draczkowski-syndyk

Postępowanie restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne określa zasady zawierania przez dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością układu z wierzycielami. Wyróżnia się cztery rodzaje postępowań, w drodze których możliwe jest zawarcie układu: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza się w celu uchronienia dłużnika przed upadłością poprzez restrukturyzację w drodze zawarcia układu z wierzycielami lub przeprowadzenie działań sanacyjnych w postępowaniu sanacyjnym. Uniknięcie przez dłużnika upadłości jest tak samo korzystne dla dłużnika, jak i wierzycieli. W ramach propozycji układowych wierzyciele z zasady zostaną zaspokojeni szybciej i w większym stopniu niż w przypadku, gdy dłużnik ogłosi upadłość.

Mateusz Drączkowski
doradca restrukturyzacyjny
partner Kancelarii ILT

OBSZARY DORADZTWA

Powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego jest zależne od sporządzenia spójnych i realnych propozycji układowych. Zapewniane przez naszą kancelarię profesjonalne wsparcie prawne znacząco zwiększy szansę na pozytywne zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego i uniknięcie upadłości przez dłużnika. Nasi eksperci dzięki interdyscyplinarnej wiedzy pomagają wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie w celu uchronienia dłużnika przed upadłością. Reprezentują zarówno dłużników, jak i wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego.

Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:

  • doradztwo prawne przed złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego obejmujące analizę sytuacji ekonomicznej i prawnej Klienta, wybór właściwego postępowania, opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych, określenie właściwego czasu na złożenie wniosku,

przygotowanie planu restrukturyzacyjnego oraz weryfikacja dokumentacji Klienta na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego,

przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego,

udział w negocjacjach z wierzycielami w celu uzyskania poparcia dla działań restrukturyzacyjnych,

bieżące doradztwo prawne, analiza umów i dokumentów, przygotowanie opinii prawnych odnoszących się do zagadnień związanych z prawem restrukturyzacyjnym,

reprezentacja Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym,

zastępstwo procesowe w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego,

przygotowanie wszelkich dokumentów, pism procesowych, środków zaskarżenia, odpowiedzi,

  • pełne wsparcie Klienta na każdym etapie postępowania oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego, działaniami sądowych i pozasądowych organów postępowania restrukturyzacyjnego.

Każde postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa i umożliwienie mu dalszego działania na rynku. Istnieje kilka rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego i właśnie dlatego kancelaria prawna ILT może pomóc Ci zarówno w ich przeprowadzeniu, jak i w wyborze tego, które w Twojej sytuacji sprawdzi się najlepiej.

 

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Każde postępowanie restrukturyzacyjne może być przeprowadzone w jednej z poniższych form jako:

  • ·        postępowanie o zatwierdzenie układu – najprostsza forma, układ zawierany jest bezpośrednio z wierzycielami, a rolą sądu jest tylko jego zatwierdzenie lub odrzucenie;
  • ·        postępowanie układowe – prowadzone przez sąd, pozwala na zawarcie układu z wierzycielami pod jego nadzorem – nadzorca sądowy monitoruje wszelkie działania danego przedsiębiorstwa;
  • ·        przyspieszone postępowanie układowe – podobnie jak powyższe tylko z uproszczonym trybem;
  • ·        postępowanie sanacyjne – najbardziej skomplikowane, ale oferujące największą ochronę przed swoimi wierzycielami.

Postępowanie restrukturyzacyjne – ustawa, które je określa, pochodzi z 2015 roku, lecz jest systematycznie poprawiana. Ostatni raz miało to miejsce w lipcu 2022 roku.

 

Zalety przeprowadzania postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie restrukturyzacyjne powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych i wstrzymanie rozpoczynania nowych. Zawarcie układu daje czas, jak i możliwości dłużnikowi na uporanie się z kłopotami finansowymi i spłacenia zgodnie ze specjalnym planem swoich zobowiązań. Dzięki temu niejedna firma powróciła na prawidłową ścieżkę rozwoju i wciąż działa po pokonaniu poważnych kłopotów. Gorsze okresy zdarzają się wszystkim przedsiębiorstwom i obrona ich przed upadkiem ma duży sens, gdyż spłacane są wtedy ich zobowiązania i wciąż są one zdolne do prowadzenia swojej działalności i generowania zysków.

 

 
 
 
 
 
 

W czym pomoże Ci kancelaria prawna ILT przy postępowaniach restrukturyzacyjnych?

Pomoc naszej kancelarii to między innymi pomoc w wyborze właściwego do Twojej sytuacji rozwiązania restrukturyzacyjnego, a następnie aktywny udział w każdej jego wersji. Nasi prawnicy zajmują się przygotowywaniem planów restrukturyzacyjnych oraz weryfikacją potrzebnych do tego dokumentów. Bierzemy udział w negocjacjach z wierzycielami, a także reprezentujemy naszych klientów przed sądem. Doradzamy także we wszystkich innych sprawach związanych z całym procesem restrukturyzacji i sporządzamy wszelkie niezbędne pisma. Sama obecność i wsparcie prawników ma pozytywny wpływ na wierzycieli, którzy muszą się zgodzić na warunki układu. Reprezentujemy również wierzycieli przy negocjacjach z dłużnikiem jak najlepszych warunków odzyskania jak największej części swoich pieniędzy.

 

 
 
 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at