Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
mateusz-draczkowski-syndyk

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Postępowanie upadłościowe obejmuje likwidację majątku dłużnika w celu pozyskania środków pieniężnych na zaspokojenie roszczeń dochodzonych przez wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Za likwidację oraz podział środków pozyskanych w trakcie trwania postępowania odpowiada syndyk powołany przez sąd, a nadzorowany przez sędziego-komisarza. Utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań nakłada na dłużnika obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Powyższe ma szczególne znaczenie dla kadry uprawnionej do reprezentacji i prowadzenia spraw firmy. Ogłoszenie upadłości może wiązać się z odpowiedzialnością osobistą, a brak współpracy z syndykiem, ukrywanie majątku, niewydanie dokumentacji dłużnika, uchybienie terminowi na złożenie wniosku — majątkową i karną.

Mateusz Drączkowski
doradca restrukturyzacyjny
partner Kancelarii ILT

OBSZARY DORADZTWA

Skuteczne i szybkie przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest zadaniem wymagającym interdyscyplinarnej wiedzy oraz pełnego zaangażowania. Doskonale rozumiemy zarówno sytuację dłużnika, jak i wierzycieli, dlatego naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia na każdym etapie postępowania upadłościowego. Jesteśmy uprawnieni do pełnienia wszystkich funkcji przewidzianych przez prawo upadłościowe, w tym m.in. funkcji syndyka. Nasi specjaliści zapewnią fachowe wsparcie dłużnikom oraz wierzycielom w toku postępowania upadłościowego.

Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:

analizę aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy pod kątem spełnienia się przesłanek nakładających obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

ochronę zarządu spółki przed odpowiedzialnością majątkową oraz karną,

analizę i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości,

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,

sporządzanie wszelkich pism procesowych w toku postępowania upadłościowego,

doradztwo prawne i sporządzanie wszelkich opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego,

oddłużanie jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym,

reprezentowanie dłużnika na każdym etapie postępowania, w tym zastępstwo procesowe na rozprawach, reprezentowanie dłużnika w kontaktach z syndykiem,

sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego, poprzez weryfikację zgodności z prawem działań syndyka,

reprezentowanie wierzycieli w toku postępowania upadłościowego, poprzez in. przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, wnoszenie zażaleń, sprzeciwów i innych pism procesowych,

ochronę masy upadłościowej przed podejmowaniem niekorzystnych decyzji przez syndyka, w tym np. sprzedaż składników masy upadłościowej po zaniżonej cenie.

Upadłość przedsiębiorstwa to proces prawny, który ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez likwidację majątku niewypłacalnego dłużnika. Proces ten jest skomplikowany i wymaga interdyscyplinarnej wiedzy oraz pełnego zaangażowania. Kancelaria ILT oferuje specjalistyczne doradztwo w zakresie upadłości przedsiębiorstwa, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego. 

 

Co to jest upadłość przedsiębiorstwa?

Upadłość przedsiębiorstwa to sytuacja, w której firma nie jest w stanie spłacić swoich długów. Może to być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak niewłaściwe zarządzanie, niekorzystne warunki rynkowe czy nieprzewidziane wydarzenia. Głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Za likwidację oraz podział środków pozyskanych w trakcie trwania postępowania odpowiada syndyk powołany przez sąd, a nadzorowany przez sędziego-komisarza.

 

Jakie są rodzaje upadłości przedsiębiorstw?

Od momentu wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne trudno jest wyraźnie wyodrębnić poszczególne rodzaje upadłości przedsiębiorstw. Obecnie większy nacisk kładziony jest na proces restrukturyzacji w porównaniu z tradycyjnym modelem upadłości. Mimo to, wciąż istnieje klasyczny rodzaj postępowania upadłościowego, tj. upadłość likwidacyjna, w ramach której majątek dłużnika zostaje zbyty, a uzyskane środki służą do zaspokojenia roszczeń wierzycieli,Wi. Obecnie dominuje przekonanie, że przed ogłoszeniem upadłości powinno się podjąć wszelkie starania w celu uratowania przedsiębiorstwa. Taka zasada znajduje również odzwierciedlenie w prawie upadłościowym, gdzie podobnie, jak w prawie restrukturyzacyjnym, istnieje możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Dąży się do tego, aby upadłość była ostatecznością, a próby naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa miały pierwszeństwo. Wybór odpowiedniej strategii  zależy od specyfiki konkretnej sytuacji i wymaga profesjonalnego doradztwa.

Kancelaria ILT oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie upadłości przedsiębiorstw, pomagając firmom w trudnej sytuacji finansowej. Nasze usługi obejmują m.in. analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentowanie dłużnika na każdym etapie postępowania, a także doradztwo prawne i sporządzanie wszelkich opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at