Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
kancelaria-prawna-legnica

prawo spółek - obsługa prawna

Jest to dziedzina wymagająca wiedzy interdyscyplinarnej, od formalnego uporządkowania, przez prowadzenie rozliczeń podatkowych, aż po odpowiedzialność członków zarządu. Kluczowe jest planowanie formy wykonywania działalności z uwzględnieniem potrzeb Klienta i planowanego profilu wykonywanej działalności, jasności i przejrzystości rozliczeń oraz zabezpieczenia interesów spółki i jej wspólników. Również bieżące prowadzenie spraw spółki wiąże się z regularnymi obowiązkami, takimi jak obowiązki sprawozdawcze, uzyskiwanie zgód korporacyjnych czy odpowiednio szybkie reagowanie na bieżącą sytuację spółki albo modyfikacja dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Łukasz Pyjek
radca prawny | partner Kancelarii ILT

OBSZARY DORADZTWA

Wspieramy naszych Klientów od samego początku wykonywania działalności gospodarczej, już na etapie planowania formy wykonywania działalności z uwzględnieniem ich potrzeb. Nasze rekomendacje poprzedzone są wnikliwą analizą specyfiki działalności Klienta, jego ewentualnych przyszłych rozliczeń, ryzyk i odpowiedzialności. Doradzamy również w zakresie bieżącego prowadzenia spraw spółki, formułowania wniosków do organów nadzoru lub organów właścicielskich spółki czy przygotowywania i procedowania projektów uchwał organów spółek. Doradzamy również i pomagamy chronić interesy konkretnych wspólników spółki lub członków organu zarządzającego, lub nadzorczego. Aktualizujemy wiedzę i zwracamy uwagę Klientów na nowe możliwości, które pojawiają się w środowisku prawnym, doradzając lub odradzając zmianę formy wykonywanej działalności oraz koordynując cały proces ewentualnej zmiany. Nasza pomoc obejmuje również sytuacje zaburzeń płynności finansowej i reagowania na nie z uwzględnieniem interesu spółki i jej zarządu.

Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:

wsparcie w doborze formy wykonywania działalności gospodarczej,

opracowywanie dokumentu związania spółki (umowa, akt założycielski lub statut) oraz późniejsze zgłoszenie rejestracyjne spółki,

doradztwo w zakresie zmiany dotychczasowej formy wykonywanej działalności,

wsparcie w procesie łączenia spółek poprzez przejęcie lub utworzenie nowej spółki,

umowy nabycia udziałów lub akcji,

opracowywanie projektów uchwały, wniosków lub zgód korporacyjnych,

udział w posiedzeniach organów spółek,

reprezentowanie wspólników spółki w sprawach korporacyjnych, w tym w postępowaniach o stwierdzenie nieważności uchwały,

doradztwo w sprawach upadłości i restrukturyzacji oraz odpowiedzialności członków zarządu,

reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym oraz egzekucyjnym.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at