Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
mateusz-draczkowski-syndyk

Likwidacja spółek

Definitywne zakończenie działalności spółki wymaga przeprowadzenia sformalizowanej likwidacji. Sam fakt zaprzestanie wykonywania działalności przez spółkę nie jest wystarczający. Decyzję o likwidacji spółki można podjąć w każdym momencie, a prawo nie nakłada na nas obowiązku rozwiązania spółki. Często powodem likwidacji spółki jest osiągnięcie celów, dla których spółka została utworzona. Zdarza się, że decyzję o likwidacji musimy podjąć w wyniku problemów finansowych, czy w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej. Do likwidacji spółki może dojść w wyniku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub w trybie wynikającym z KSH. W każdym przypadku wymagane jest podjęcie określonych czynności, aby ostatecznie spółka została wykreślona z rejestru.

Mateusz Drączkowski
doradca restrukturyzacyjny
partner Kancelarii ILT

OBSZARY DORADZTWA

Założenie spółki i rozpoczęcie w tej formie działalności gospodarczej nie jest procedurą skomplikowaną. Zasadniczo każdy i w każdej chwili może założyć spółkę, nawet przez internet. W odróżnieniu jednak od założenia spółki, likwidacja spółki jest już znacznie trudniejszym zagadnieniem. W trakcie likwidacji należy podjąć szereg czynności, które pozwolą na ostateczne wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że likwidacja spółki wywiera daleko idące skutki i wymaga zakończenia wszystkich spraw danego podmiotu gospodarczego. Nasi prawnicy wesprą Cię na każdym etapie procesu likwidacji spółki lub w całości go za Ciebie przeprowadzą. Możemy również objąć funkcję likwidatora spółki.  Natomiast jeżeli z okoliczności wynikać będzie, że należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, złożymy i przygotujemy go za Ciebie. Dodatkowo jesteśmy uprawnieni do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:

analizę prawną i finansową sytuacji spółki i przygotowanie planu likwidacji spółki,

przygotowanie niezbędnej dokumentacji do otwarcia likwidacji,

sprawowanie funkcji likwidatora,

przygotowanie i złożenie dokumentacji potrzebnej do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego,

dokonanie wszystkich czynności likwidacyjnych, obejmujących m.in.: ogłoszenie o otwarciu likwidacji, wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, upłynnienie majątku spółki, zakończenie spraw spółki ze ściągnięciem należności.

Likwidacja spółki to proces prawny, który ma na celu zakończenie działalności gospodarczej i zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Jest to proces skomplikowany, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Kancelaria ILT oferuje wsparcie na każdym etapie likwidacji spółki, niezależnie od jej formy prawnej.

 

Jak przebiega likwidacja spółki?

Likwidacja spółki to proces, który obejmuje szereg czynności prawnych, takich jak ogłoszenie o otwarciu likwidacji, wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, upłynnienie majątku spółki, zakończenie spraw spółki ze ściągnięciem należności i przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego. Wszystkie te czynności mają na celu ostateczne wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

 

Likwidacja spółki krok po kroku

Proces likwidacji spółki rozpoczyna się od podjęcia decyzji o jej likwidacji, która może być wynikiem osiągnięcia celów, dla których spółka została utworzona, problemów finansowych czy zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie należy podjąć szereg czynności, które pozwolą na ostateczne wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. W tym celu należy m.in. ogłosić o otwarciu likwidacji, wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, upłynnić majątek spółki, zakończyć sprawy spółki ze ściągnięciem należności i przygotować sprawozdanie likwidacyjne.

Kancelaria ILT oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie likwidacji spółek, obejmujące m.in. analizę prawną i finansową sytuacji spółki, przygotowanie planu likwidacji, sprawowanie funkcji likwidatora, przygotowanie i złożenie dokumentacji potrzebnej do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Dla naszych klientów wykonujemy takie usługi jak:

  • – likwidacja spółki z.o.o.,
  • – likwidacja spółki cywilnej,
  • – likwidacja spółki komandytowej,
  • – likwidacja spółki jawnej,
  • – likwidacja spółki akcyjnej

 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie daje likwidacja spółki.

 
 
 
 
 
 
 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at