Kancelaria ILT

Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Ilu zatrudniasz pracowników? (uwzględniając umowy cywilnoprawne i inne)*

Ilu zatrudniasz pracowników? (uwzględniając umowy cywilnoprawne i inne)*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

W jakiej branży działasz?*

W jakiej branży działasz?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy jesteś podmiotem z sektora prywatnego?*

Czy jesteś podmiotem z sektora prywatnego?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy masz wdrożoną politykę przetwarzania danych osobowych?*

Czy masz wdrożoną politykę przetwarzania danych osobowych?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy gromadzisz dane osobowe również przez Internet (np. storna internetowa, aplikacja, itp.)?*

Czy gromadzisz dane osobowe również przez Internet (np. storna internetowa, aplikacja, itp.)?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy przekazujesz dane do podmiotów wspierających (np. biura księgowe, podmioty IT, podmioty zapewniające benefity, doradcy, kancelarie lub inne)?*

Czy przekazujesz dane do podmiotów wspierających (np. biura księgowe, podmioty IT, podmioty zapewniające benefity, doradcy, kancelarie lub inne)?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy przekazujesz dane do podmiotów z grupy kapitałowej?*

Czy przekazujesz dane do podmiotów z grupy kapitałowej?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy przekazujesz dane do państw spoza UE i EOG lub do organizacji międzynarodowych?*

Czy przekazujesz dane do państw spoza UE i EOG lub do organizacji międzynarodowych?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy posiadasz systemy automatycznie podejmujące decyzje (np. profilowanie, dostosowywanie reklam lub inne)?*

Czy posiadasz systemy automatycznie podejmujące decyzje (np. profilowanie, dostosowywanie reklam lub inne)?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy gromadzisz dane wrażliwe (tj. dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne lub inne dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) lub dane dotyczące karalności?*

Czy gromadzisz dane wrażliwe (tj. dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne lub inne dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) lub dane dotyczące karalności?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy posiadasz Regulamin Pracy lub Układ zbiorowy?*

Czy posiadasz Regulamin Pracy lub Układ zbiorowy?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Czy stosujesz jakieś formy szeroko pojętego monitoringu pracowników (np. nadajniki GPS w samochodach, monitoring wizyjny, kontrola trzeźwości)?*

Czy stosujesz jakieś formy szeroko pojętego monitoringu pracowników (np. nadajniki GPS w samochodach, monitoring wizyjny, kontrola trzeźwości)?*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Twoje imię:*

Twoje imię:*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji
Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i przedstawi, w jakim zakresie należy wdrożyć RODO w Twojej firmie.

Twój adres e-mail:*

Twój adres e-mail:*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji
W przypadku błędnych danych nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Twój numer telefonu, aby nasz prawnik mógł odbyć z Tobą bezpłatną konsultację i przedstawić Ci możliwości wdrożenia RODO w Twojej firmie:*

Twój numer telefonu, aby nasz prawnik mógł odbyć z Tobą bezpłatną konsultację i przedstawić Ci możliwości wdrożenia RODO w Twojej firmie:*

Wyczyść
Uzyskaj BEZPŁATNĄ wycenę wdrożenia RODO w Twojej organizacji

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłania informacji o wyniku analizy oraz oferty na wdrożenie RODO w swojej firmie. Zapoznałem/-am się i akceptuję politykę prywatności, cookies oraz regulamin strony.*

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłania informacji o wyniku analizy oraz oferty na wdrożenie RODO w swojej firmie. Zapoznałem/-am się i akceptuję politykę prywatności, cookies oraz regulamin strony.*

Wyczyść

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii ILT NIP: 6912532178 newslettera (tj. informacji o tematyce prawniczej) za pośrednictwem komunikacji e-mail oraz na przesyłanie informacji handlowych.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii ILT NIP: 6912532178 newslettera (tj. informacji o tematyce prawniczej) za pośrednictwem komunikacji e-mail oraz na przesyłanie informacji handlowych.*

Wyczyść