Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

Najniższa krajowa a plan spłaty dłużnika

Jak przepisy warunkują wysokość rat w planie spłaty, gdy wynagrodzenie dłużnika wynosi najniższą krajową?

PLAN SPŁATY - CZYM JEST I JAK GO SIĘ USTALA?

Postępowanie upadłościowe można podzielić na dwa etapy: postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości oraz właściwe postępowanie upadłościowe. W ramach pierwszego etapu postępowania ustala się, czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został złożony przez właściwy podmiot, czy dłużnik posiada zdolność upadłościową oraz czy wystąpił stan niewypłacalności.

W przypadku uwzględnienia złożonego wniosku przez sąd rejonowy, wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Samo wydanie postanowienia nie może być utożsamiane z końcem drogi do oddłużenia. Postanowienie to kończy postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i rozpoczyna właściwe postępowanie upadłościowe.

W ramach drugiego etapu postępowania dokonywane są zgłoszenia wierzytelności, opracowywana jest lista wierzytelności, ustalany zostaje skład masy upadłościowej i w końcu następuje likwidacja i podział funduszów masy pomiędzy wierzycieli.

Wyznaczony przez sąd syndyk po dokonaniu powyższych czynności składa do sądu plan spłaty wierzycieli z uzasadnieniem  lub informację, że zachodzą przesłanki odmowy ustalenia planu lub umorzenia zobowiązań upadłego. Sąd nie jest związany stanowiskiem syndyka. Sąd na podstawie złożonego projektu planu spłaty wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

KTO USTALA PLAN SPŁATY?

Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej jest jednym z najistotniejszych etapów upadłości konsumenckiej z punktu widzenia upadłego. Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające odmowę ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenie zobowiązań upadłego, ustalany jest plan spłaty.

To na tym etapie weryfikuje się czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, określa się zakres i okres, w jakim upadły zobowiązany będzie spłacać zobowiązania oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości, syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli, ale to sąd ustala plan spłaty wierzycieli.

Projekt planu spłaty sporządzony przez syndyka nie jest dla sądu wiążący, ale stanowi ważne źródło informacji o sytuacji upadłego. Sąd ustalając plan spłaty wierzycieli uwzględnia możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at