Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

upadłość konsumencka bez majątku

Zastanawiasz się, czy jeśli nie posiadasz majątku, to czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe? Jak zwraca się dług wierzycielom? Jak w takim wypadku pokryć wynagrodzenie syndyka? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

BRAK MAJĄTKU NIE STANOWI PRZESZKODY W OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Główną przesłanką, która warunkuje możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest niewypłacalność dłużnika, którą należy rozumieć jako utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. O utracie zdolności do regulowania swoich zobowiązań świadczy to, że opóźnienie w ich wykonaniu przekroczyło 3 miesiące. Jest to praktycznie jedyna okoliczność, która musi się ziścić, aby dłużnik mógł ogłosić upadłość. Zarówno brak dysponowania majątkiem przez dłużnika, jak i znaczna wysokość zadłużenia nie jest przesłanką negatywną ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

UBÓSTWO MASY A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Brak majątku dłużnika nie stoi na przeszkodzie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nawet, jeżeli występuje tzw. ubóstwo masy upadłościowej można ogłosić upadłość konsumencką. W takim przypadku koszty postępowania, a w tym koszty wynagrodzenia syndyka pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Jeżeli w toku postępowania nie udało się zaspokoić kosztów postępowania oraz innych zobowiązań masy upadłościowej, uwzględnia się je w pełnej wysokości w planie spłaty. Wyjątkowo koszty te nie będą uwzględnione w planie spłaty, jeżeli możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe nie pozwalają na zaspokojenie kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa oraz innych zobowiązań masy upadłości w pełnej wysokości.

Reasumując, w przypadku stwierdzenia, że sytuacja finansowa upadłego jest na tyle ciężka, że nie będzie on w stanie wykonać planu spłaty, koszty postępowania pozostaną zaspokojone przez Skarb Państwa.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at