Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

Upadłość konsumencka - co to? Co należy o niej wiedzieć

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest nowy start w życiu osoby, która tkwi w długach. Oznacza to koniec z chronicznym stresem, nakazami zapłaty, natarczywymi telefonami czy smsami windykacyjnymi. 

Dowiedz się, czym jest upadłość i sprawdź, co musisz o niej wiedzieć, zanim zdecydujesz się ją ogłosić.

CO TO JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka to potoczne określenie postępowania sądowego przeznaczonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Przez niewypłacalność należy rozumieć utratę zdolności do wykonywania swoich stałych zobowiązań pieniężnych. O fakcie, że dana osoba stała się niewypłacalna, świadczy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań, które przekracza 3 miesiące.

Instytucja ta ma szczególny charakter i w ostatnim czasie stała się bardzo ważnym i skutecznym instrumentem pozwalającym zasadniczo na całkowite oddłużenie osób, które utraciły kontrolę nad swoim zadłużeniem. Pomimo oczywistej korzyści jaką jest możliwość nowego startu bez zadłużenia, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinno być ostatecznością. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się to z daleko idącymi konsekwencjami, które dotykają wielu obszarów życia osoby zadłużonej.

PO CO OGŁASZA SIĘ UPADŁOŚĆ?

Można wymienić dwie zasadnicze funkcje postępowania upadłościowego: windykacyjną i oddłużeniową. Wymienione funkcje pokrywają się z celami postępowania upadłościowego. Ustawodawca wskazał, że celami postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych są po pierwsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a po drugie całkowite zwolnienie z długów – postępowanie ma umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego, niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Oba cele postępowania należy traktować równorzędnie.

Upadłość konsumencka to potoczne określenie postępowania sądowego przeznaczonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Przez niewypłacalność należy rozumieć utratę zdolności do wykonywania swoich stałych zobowiązań pieniężnych. O fakcie, że dana osoba stała się niewypłacalna, świadczy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań, które przekracza 3 miesiące.

Instytucja ta ma szczególny charakter i w ostatnim czasie stała się bardzo ważnym i skutecznym instrumentem pozwalającym zasadniczo na całkowite oddłużenie osób, które utraciły kontrolę nad swoim zadłużeniem. Pomimo oczywistej korzyści jaką jest możliwość nowego startu bez zadłużenia, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinno być ostatecznością. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się to z daleko idącymi konsekwencjami, które dotykają wielu obszarów życia osoby zadłużonej.

DROGA DO ODDŁUŻENIA

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest początkiem drogi do oddłużenia. Na tym etapie sąd wyznacza syndyka, który sporządza spis majątku, weryfikuje zgłoszenia wierzytelności, spienięża majątek i dokonuje podziału środków uzyskanych z ich sprzedaży pomiędzy wierzycieli.

W  przypadku, gdy środki uzyskane w ten sposób nie wystarczą na zaspokojenie wszystkich zgłoszonych wierzytelności, konieczne staje się ustalenie planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustala się na określony czas zależny od wielu czynników – w skrajnych przypadkach nawet do 7 lat – oraz uwzględniając możliwości zarobkowe i sytuację upadłego. Możliwe jest również umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu ze względu na osobistą sytuację upadłego, która nie pozwala na dokonanie jakichkolwiek spłat.

Głównym obowiązkiem upadłego na etapie wykonania planu spłaty jest bieżące regulowanie zobowiązań. Należyte wykonywanie planu spłaty i przestrzeganie przez upadłego pozostałych obowiązków związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej prowadzi do umorzenia niespłaconych zobowiązań wobec wierzycieli. Nawet w przypadku gdy zadłużenie upadłego było znacznych rozmiarów a możliwości zarobkowe i jego sytuacja osobista pozwoliły tylko na symboliczną spłatę zadłużenia w ramach prawidłowo wykonanego planu spłaty, zobowiązania jego zostaną umorzone.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at