Kancelaria ILT

kancelaria-prawna

Dane wrażliwe

Zgodnie z definicją z art. 9 RODO tzw. danymi wrażliwymi są dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.

RODO wprowadza generalny zakaz przetwarzania tego rodzaju danych i dopuszcza ich przetwarzanie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

– wyraźna zgoda osoby której dane dotyczą do przetwarzania danych w konkretnym celu (chyba, ze prawo przewiduje, że zakazu przetwarzania danych wrażliwych nie można w tej sytuacji wyłączyć),
– przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności,
– przetwarzanie jest niezbędne w ściśle określonych w RODO celach,
– przetwarzanie danych w oczywisty sposób upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą.

Ponadto przetwarzanie danych wrażliwych może rzutować na dalsze obowiązki, jak np. konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych w przypadku przetwarzania danych wrażliwych na dużą skalę i gdy stanowi to główną działalność administratora.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at