Kancelaria ILT

kancelaria-prawna

Kto musi stosować RODO?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia „Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących
część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych.”.

Dla kogo nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia „ Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
b) przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;
d) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.”

Kto jest objęty obowiązkiem stosowania RODO i jakie są nieliczne wyjątki od tego obowiązku?

Mając na uwadze powyższe definicje należy stwierdzić, że RODO ma zastosowanie praktycznie do każdego przedsiębiorcy. Wyjątki są nieliczne i określone bardzo wąsko (np. wykonywanie przez państwo zadań z zakresu wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa, wykonywanie działalności nieobjętej zakresem prawa Unii lub osoby fizyczne w przypadku dokonywania czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze). Jest to na tyle specyficzny katalog, że praktycznie nie będzie wyłączał obowiązku stosowania RODO przez przedsiębiorcę.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at