Kancelaria ILT

Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

W jakiej formie prowadzisz działalność gospodarczą?*

W jakiej formie prowadzisz działalność gospodarczą?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to czy jej wspólnikami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne?*

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to czy jej wspólnikami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Czy spółka lub Twoja indywidualna działalność posiada udziały, akcje lub inne prawa w innych spółkach, funduszach inwestycyjnych lub fundacjach?*

Czy spółka lub Twoja indywidualna działalność posiada udziały, akcje lub inne prawa w innych spółkach, funduszach inwestycyjnych lub fundacjach?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to czy sporządzasz sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?*

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to czy sporządzasz sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Ilu pracowników zatrudniasz na pełny etat? Do liczby pracowników nie należy wliczać pracowników będących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami spółki.*

Ilu pracowników zatrudniasz na pełny etat? Do liczby pracowników nie należy wliczać pracowników będących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami spółki.*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Ile wynoszą Twoje miesięczne koszty z tytułu wypłat wynagrodzenia na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło? Nie należy wliczać wynagrodzeń osób będących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami spółki.*

Ile wynoszą Twoje miesięczne koszty z tytułu wypłat wynagrodzenia na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło? Nie należy wliczać wynagrodzeń osób będących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami spółki.*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Czy ponad połowa przychodów z działalności pochodzi z:
a) wierzytelności,
b) odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
c) części odsetkowej raty leasingowej,
d) poręczeń i gwarancji,
e) praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
g) z transakcji z podmiotami powiązanymi?*

Czy ponad połowa przychodów z działalności pochodzi z:
a) wierzytelności,
b) odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
c) części odsetkowej raty leasingowej,
d) poręczeń i gwarancji,
e) praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
g) z transakcji z podmiotami powiązanymi?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Czy Twoja działalność to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa?*

Czy Twoja działalność to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Czy Twoja działalność korzysta ze zwolnienia dla podmiotów prowadzących działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji?*

Czy Twoja działalność korzysta ze zwolnienia dla podmiotów prowadzących działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Czy zostałeś postawiony w stan upadłości lub likwidacji?*

Czy zostałeś postawiony w stan upadłości lub likwidacji?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to czy w okresie ostatnich 24 miesięcy spółka powstała w wyniku połączenia lub podziału albo otrzymała aport składników majątku?*

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to czy w okresie ostatnich 24 miesięcy spółka powstała w wyniku połączenia lub podziału albo otrzymała aport składników majątku?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to czy w okresie ostatnich 24 miesięcy spółka została podzielona przez wydzielenie albo wniosła tytułem wkładu do innego podmiotu składniki majątku lub uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną cześć?*

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to czy w okresie ostatnich 24 miesięcy spółka została podzielona przez wydzielenie albo wniosła tytułem wkładu do innego podmiotu składniki majątku lub uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną cześć?*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Czy masz status małego podatnika? Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła 2 000 000 euro (w 2023 r. 9 654 000 zł).*

Czy masz status małego podatnika? Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła 2 000 000 euro (w 2023 r. 9 654 000 zł).*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT
Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie wskaże możliwości optymalizacji podatkowej Twojego przedsiębiorstwa.

Twoje imię:*

Twoje imię:*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT
Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie wskaże możliwości optymalizacji podatkowej Twojego przedsiębiorstwa.

Twój adres e-mail:*

Twój adres e-mail:*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT
W przypadku błędnych danych nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Twój numer telefonu, aby nasz prawnik mógł odbyć z Tobą bezpłatną konsultację i przedstawić Ci możliwości optymalizacji podatkowej Twojego przedsiębiorstwa:*

Twój numer telefonu, aby nasz prawnik mógł odbyć z Tobą bezpłatną konsultację i przedstawić Ci możliwości optymalizacji podatkowej Twojego przedsiębiorstwa:*

Wyczyść
Sprawdź BEZPŁATNIE, czy spełniasz warunki wejścia do estońskiego CIT

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłania informacji o wyniku analizy oraz oferty na optymalizację podatkową przedsiębiorstwa. Zapoznałem/-am się i akceptuję politykę prywatności, cookies oraz regulamin strony.*

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłania informacji o wyniku analizy oraz oferty na optymalizację podatkową przedsiębiorstwa. Zapoznałem/-am się i akceptuję politykę prywatności, cookies oraz regulamin strony.*

Wyczyść

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii ILT NIP: 6912532178 newslettera (tj. informacji o tematyce prawniczej) za pośrednictwem komunikacji e-mail oraz na przesyłanie informacji handlowych.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii ILT NIP: 6912532178 newslettera (tj. informacji o tematyce prawniczej) za pośrednictwem komunikacji e-mail oraz na przesyłanie informacji handlowych.*

Wyczyść