Kancelaria ILT

kancelaria-prawna

ESTOŃSKI CIT - WADY
I ZALETY

Przedsiębiorcy z wielu branż przekonali się, że Estoński CIT jest rozwiązaniem dla nich korzystnym. Jak donosi Puls Biznesu, już 9 tys. spółek legalnie unika podatku korzystając z estońskiego CIT.

Dowiedz się jakie są wady i zalety estońskiego CIT i sprawdź, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Wady i zalety estońskiego CIT

Wady

Zalety

Konieczność zatrudniania co najmniej 3 pracowników

Przedsiębiorca na estońskim CIT musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników. Zasada ta nie dotyczy nowych spółek, które w pierwszym roku nie muszą zatrudniać pracowników ale począwszy od drugiego roku musza stopniowo zwiększać zatrudnienie z 1 do 3 w czwartym roku.

Mali podatnicy w pierwszym roku mogą zatrudniać tylko jednego pracownika ale w kolejnych już 3.

Poprawa płynności

Przedsiębiorca nie musi płacić podatku dopóki sam nie zdecyduje, że chce wypłacić zysk. Płaci podatek od zysku wtedy gdy się on pojawi. Gdy go nie ma nie ponosi ciężarów publicznych. Nie ma potrzeby opłacania zaliczek na podatek więc przedsiębiorca dysponuje rezerwą finansową a opóźnienia w płatnościach nie są takim problemem jak na zasadach ogólnych.

Tylko dla wybranych form prawnych

Estoński CIT  to propozycja, z której mogą skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe,  spółki komandytowo-akcyjne, których odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Niskie podatki

Estońskie zasady dzięki mechanizmowi odliczenia pozwalają zniwelować opodatkowanie do poziomi 20% (dla małego podatnika) i 25% dla pozostałych.

Brak podmiotów zależnych

Spółka na estońskim CIT nie może mieć udziałów ani akcji w innych spółkach.

Brak odpowiedzialności za długi

Estoński CIT jest dla spółek (z o.o., akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych i komandytowo akcyjnych), co pozwala właścicielom biznesu uniknąć odpowiedzialności za długi w sytuacji jego niewypłacalności.

Wymóg prowadzenia działalności operacyjnej

Spółki na estońskim CIT nie mogą uzyskiwać więcej niż 50% przychodów z tytułu tak zwanych przychodów pasywnych, tj.:

  z wierzytelności,

  z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

  z części odsetkowej raty leasingowej,

  z poręczeń i gwarancji,

  z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

  ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

  z transakcji z podmiotami powiązanymi w w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Prosty system opodatkowania

Estoński system jest przejrzysty i łatwo jest zorientować się,  kiedy i ile podatku należy zapłacić. Podatkiem zajmujesz się raz do roku.

Opodatkowanie ukrytych zysków

Na estońskim CIT faktury od wspólników lub różnego rodzaju dodatkowe świadczenia wykonywane na ich rzecz mogą zostać opodatkowane stawką 10% w przypadku małych podatników i 20% w przypadku pozostałych. Stąd przed przystąpieniem do sytemu warto uporządkować biznes tak by nie narazić się na sankcyjne opodatkowanie.

Brak obowiązku raportowania schematów podatkowych

Przedsiębiorcy na estońskim CIT nie podlegają pod przepisy dot. schematów podatkowych (w zakresie podatków dochodowych).

Uwaga na restrukturyzacje

Spółki estońskie biorące udział w restrukturyzacjach, połączeniach i aportach są czasowo wyłączone z korzystania z estońskiego CIT.

Kwartalne rozliczanie podatku VAT

Przedsiębiorcy na estońskim CIT mogą się rozliczać kwartalnie z podatku VAT niezależnie od swojego statusu.

Ograniczenia w finansowaniu

Udzielanie pożyczek spółkom estońskim przez jej wspólników może prowadzić do dodatkowego opodatkowania płaconych odsetek.

Wspólnikami spółek estońskich mogą być tylko osoby fizyczne co oznacza, że wejście do spółki inwestora instytucjonalnego (inne spółki lub funduszu inwestycyjnego) doprowadzi do utraty prawa do stosowania tego systemu.

Brak limitu kosztów na samochody osobowe

Na zasadach ogólnych podatników obowiązuje limit w zaliczaniu do kosztów wydatków ponoszonych na samochody osobowe (150 tyś zł lub 225 tyś zł w przypadku elektryków). Na estońskim  CIT tego limitu nie ma.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at