Kancelaria ILT

kancelaria-prawna

Jak wyliczyć CIT estoński?

Estoński CIT to nowa, ale zyskująca na popularności forma opodatkowania. Zdecydowana większość podatników po raz pierwszy w tym roku będzie zobowiązana do rozliczenia się z podatku oraz złożenia deklaracji.

Dowiedz się jak liczyć podatek na estońskim CIT i jak w praktyce działa mechanizm odliczenia podatku.

Podatek, który płaci spółka

Stawka podatku estońskiego to:

  • 10% – w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności,
  • 20% – podstawy opodatkowania – w przypadku pozostałych podatników.


Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności to np. nowo założona spółka lub spółka powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności.

Podatek, który płacą wspólnicy

Przy liczeniu obciążeń podatkowych na estońskim CIT należy też uwzględnić opodatkowanie PIT wspólników. Stawka podatku od dywidend wynosi 19%.

Przy liczeniu podatku pobieranego przez spółkę przy wypłacie zysku należy jednak uwzględnić mechanizm odliczenia podatku. Działa on tak, że przy wypłacie zysku spółka estońska pomniejsza podatek wyliczony przy zastosowaniu stawki 19% o:

90% kwoty podatku, który sama zapłaci od wypłacanej dywidendy – jeśli jest spółką opodatkowaną stawką 10%,
70% kwoty podatku, który sama zapłaci od wypłacanej dywidendy – jeśli jest spółką opodatkowaną stawką 20%.

Mechanizm ten sprawia, że łączne efektywne opodatkowanie estońskim CIT i PIT w przypadku małych podatników wynosi tylko 20%, a w przypadku pozostałych 25%. Dla odróżnienia, na zasadach ogólnych jest to odpowiednio 26,29% i 34,39%. Korzyści się tu nie kończą, bowiem w spółkach estońskich zasadniczo nie ma potrzeby ponosić kosztów ZUS, składki zdrowotnej czy daniny solidarnościowej, co czyni to ten system niezwykle atrakcyjnym.

Przykład kalkulacji

W 2022 r. spółka estońska wypracowała 1 mln zł dochodu netto. Spółka ma status małego podatnika CIT. Wspólnik zdecydował o wypłacie 700 tys. zł w formie dywidendy oraz przeznaczeniu 300 tys. zł na kapitał zapasowy. W jaki sposób należy obliczyć estoński CIT o PIT?

Wypłata dywidendy 700 tys. zł jest przychodem wspólnika podlegającym opodatkowaniu PIT

Kwota zryczałtowanego podatku wynosi 19% podstawy, tj. 133 tys. zł (700 tys. zł *19%)

Spółka przy poborze podatku powinna zastosować mechanizm odliczenia, co oznacza, że powinna obliczyć podatek należny w wysokości 10% wypłacanej dywidendy (70 tys. zł) a następnie pomniejszyć o 90% tej kwoty, podatek PIT pobierany od wypłacanej dywidendy na rzecz wspólnika

Oznacza to, że podatek PIT od wypłaconej dywidendy powinien wynieść 70 tys. zł [133 tys. zł – (70 tys. zł * 90%)]

Wypłata dywidendy oznacza jednocześnie konieczność zapłaty estońskiego CIT przez Spółkę. Podatek wyniesie 10% wypłacanej dywidendy (70 tys. zł).

Łączne obciążenie podatkiem CIT i PIT z tytułu wypłaty dywidendy 700 tys. zł wyniesie 140 tys. zł (700 tys. zł PIT +70 tys. zł CIT)

Efektywne opodatkowanie wyniesie więc 20%.

Jak wygląda harmonogram rozliczenia podatku?

Data

Zdarzenie

Konsekwencje

31.12.2022

Zakończenie roku, wypracowano zysk netto

1 mln z

brak

31.03.2023

Uchwała o podziale zysku za 2022 r.

brak

2.04.2023

Wypłata dywidendy

Pobór 70 tys. zł podatku PIT (z zastosowaniem odliczenia)

30.06.2023

Termin na złożenie deklaracji za 2022 r.

Spółka nie wykazuje w niej dochodu podzielonego 31.03.2023 r

31.03.2024

Termin na złożenie deklaracji za 2023 r. i

płatność podatku

Spółka wykazuje w niej dochód podzielony 31.03.2023 r. i płaci ryczałt 10% (70 tys. zł)

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at