Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sprawdź, ile wyniesie koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

OPŁATA OD WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł tytułem opłaty sądowej w sprawach cywilnych. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy sądu, do którego składamy wniosek. Brak wpłaty opłaty spowoduje, że sąd nie rozpatrzy naszej sprawy.

KOSZT PRAWNIKA PRZY UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej może obejmować wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, który przygotuje i złoży w imieniu dłużnika wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu. Przepisy prawa upadłościowego nie nakładają obowiązku korzystania z profesjonalnego pełnomocnika – wniosek można sporządzić samodzielnie. Jednakże, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak doradca restrukturyzacyjny, ponieważ ich doświadczenie może przyczynić się do korzystniejszego dla upadłego rozstrzygnięcia sprawy. Rzetelnie sporządzone uzasadnienie może wpłynąć na długość ustalonego planu spłaty wierzycieli, który może być krótszy niż 3 lata, a w najgorszym przypadku nawet 7-letni.

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego jako pełnomocnika wydaje się uzasadniony, ponieważ mogą oni pełnić jednocześnie funkcję syndyka w innych postępowaniach upadłościowych, co daje im szczególne doświadczenie praktyczne i wiedzę w zakresie postępowania upadłościowego. Doradca restrukturyzacyjny może za pośrednictwem Systemu KRZ w imieniu mocodawcy sporządzić i złożyć odpowiadający wymogom formalnym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie postępowania w jasny i przystępny sposób.

Wynagrodzenie kancelarii za sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, konsultację i audyt prawny wynosi od 3 000 do 5 000 zł, jednak jest zawsze ustalane indywidualnie z uwzględnieniem zakresu wsparcia potrzebnego dłużnikowi, zawiłości sprawy i potrzebnego nakładu pracy. Problemy finansowe i rosnące zadłużenie powodują duży stres u dłużnika, co może prowadzić do niedopatrzeń. Pomoc doradcy restrukturyzacyjnego pozwala uniknąć błędów przy sporządzaniu i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także zapewnia wsparcie emocjonalne i pozwala na przejęcie kontroli przez dłużnika nad swoim życiem.

KOSZTY SYNDYKA - ILE KOSZTUJE SYNDYK?

Syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Sąd zatwierdzając wniosek o ogłoszenie upadłości, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym między innymi wyznacza syndyka.

Pomimo, że funkcja syndyka wiąże się z kosztami, zasadniczo dłużnik nie musi się o nie martwić. W przypadku upadłości konsumenckiej sąd ustala wynagrodzenie syndyka w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

Biorąc pod uwagę, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło 6733,49 zŁ, w roku 2023 wynagrodzenie syndyka może wynieść od 1383,37 zł do 13 466,98 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie syndyka może przekroczyć wskazane kwoty, jednak w praktyce rzadko wynagrodzenie zbliża się nawet do górnej granicy przywołanego przedziału. Wynagrodzenie syndyka jest zaliczone do kosztów postępowania upadłościowego i jest zaspakajane ze środków uzyskanych w wyniku likwidacji majątku upadłego lub ze środków wpływających do masy upadłościowej.