Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

CO OZNACZA RESTRUKTURYZACJA?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest szczególnym postępowaniem w ramach, którego jest zawierane porozumienie dłużnika z wierzycielami (układ). Układ może polegać m.in. na odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu zaległości na raty, a nawet umorzeniu części zobowiązań.

CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM RESTRUKTURYZACJI?

Restrukturyzacja w Polsce oznacza proces zmian w organizacji przedsiębiorstwa lub sektora gospodarki mający na celu poprawę efektywności i wydajności działania. Restrukturyzacja może dotyczyć różnych obszarów, takich jak struktura organizacyjna, procesy biznesowe, systemy zarządzania, technologie, kadry czy finanse.

Restrukturyzacja może wynikać z różnych czynników, takich jak zmiany na rynku, trudna sytuacja ekonomiczna, problemy wewnętrzne w firmie, zmiana strategii biznesowej lub zmiana właściciela. Często wiąże się z redukcją zatrudnienia, zmianami w organizacji pracy, zmianą struktury właścicielskiej, a czasem nawet z likwidacją przedsiębiorstwa.

W Polsce restrukturyzacja była szczególnie intensywna w latach 90. w związku z procesem transformacji gospodarczej oraz w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009. Obecnie restrukturyzacja jest stosowana przez wiele firm w celu dostosowania się do wymogów rynkowych i poprawy swojej pozycji konkurencyjnej.

POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE

Wyróżniamy 4 postępowania restrukturyzacyjne:

1) postępowania o zatwierdzenie układu,

2) przyśpieszonego postępowania układowego,

3) postępowania układowego,

4) postępowania sanacyjnego.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest zalecane podmiotom, które wpadły w przejściowe problemy finansowe i niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań naprawczych, aby uniknąć ogłoszenia upadłości. W ostatnich latach widoczny jest znaczny wzrost użyteczności i znaczenia postępowań restrukturyzacyjnych. Bezsprzecznie wpływ na taki stan rzeczy mają ostatnie wydarzenia na świecie, m.in. pandemia COVID-19 czy agresja Rosji na Ukrainę. Prowadzenie biznesu stało się wymagające i coraz bardziej nieprzewidywalne. Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z rosnącymi cenami energii, wzrostem obciążeń publicznoprawnych, ekologizacją gospodarki oraz wzrostem ilości obowiązków nakładanych przez państwo na przedsiębiorcę. Nadążenie za zachodzącymi zmianami wymaga od przedsiębiorców dużych wysiłków. Firmy, które z takich czy innych powodów znalazły się w ciężkiej sytuacji są jeszcze bardziej zagrożone. Z powyższych powodów restrukturyzacja stała się rozwiązaniem pozwalającym szybko reagować na załamania gospodarcze.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at