Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

JAK PRZEPROWADZA SIĘ RESTRUKTURYZACJĘ FIRMY?

Restrukturyzacja jest szczególnym postępowaniem, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i pozwolenie dłużnikowi na poprawę swojej sytuacji finansowej. Ostatnie lata były wyjątkowo ciężkie dla polskich przedsiębiorców. Już w trakcie pandemii COVID-19, podczas gdy wiele firm walczyło o przetrwanie, została potwierdzona potrzeba wprowadzenia mechanizmów, które pozwalają na szybką restrukturyzację.

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Do czasu pandemii COVID-19 postępowanie restrukturyzacyjne zasadniczo kojarzyło się z procesem zastrzeżonym dla większych podmiotów. Tak zwane przepisy COVID-owe wprowadziły czasowo do polskiego systemu prawa uproszczone potwierdzenie restrukturyzacyjne. Jednak od 1 grudnia 2021 r. instytucja ta została wprowadzona na stałe, jako postępowanie o zatwierdzenie układu (dalej PZU). PZU jest obecnie jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. 

PZU okazało się skutecznym instrumentem w walce z niewypłacalnością. Największą korzyścią wprowadzonego rozwiązania jest fakt, że jest ono realnym mechanizmem pomocy dla każdego przedsiębiorcy. Bez względu na skalę prowadzonego biznesu, każdy może skorzystać z tej instytucji. Pozwala objąć dłużnika parasolem ochronnym przed egzekucją i windykacją czy zabezpieczyć kluczowe umowy przed wypowiedzeniem. Dłużnik zyskuje czas na przygotowanie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych oraz przygotowania pozostałych niezbędnych dokumentów.

Aby przeprowadzić restrukturyzację firmy w drodze postępowania o zatwierdzenie układu należy skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym. Zawarcie umowy z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest niezbędne, aby zainicjować proces restrukturyzacji. W odróżnieniu od innych postępowań, PZU w większości odbywa się poza sądem. W przypadku innych postępowań niezbędne jest złożenie wniosku do sądu. W przygotowaniu firmy do restrukturyzacji pomoże doradca restrukturyzacyjny. Dodatkowo może on pełnić rolę pełnomocnika i dbać o właściwy przebieg całego procesu.