Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

KIEDY RESTRUKTURYZACJA, A KIEDY UPADŁOŚĆ?

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm mierzy się z problemami finansowymi. Bezsprzecznie wpływ na taki stan rzeczy mają ostatnie wydarzenia na świecie, m.in. pandemia COVID-19 czy agresja Rosji na Ukrainę. Prowadzenie biznesu stało się wymagające i coraz bardziej nieprzewidywalne. Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z rosnącymi cenami energii, wzrostem obciążeń publicznoprawnych, ekologizacją gospodarki oraz wzrostem ilości obowiązków nakładanych przez państwo na przedsiębiorcę. Nadążenie za zachodzącymi zmianami wymaga od przedsiębiorców dużych wysiłków. Firmy, które z takich czy innych powodów znalazły się w ciężkiej sytuacji są jeszcze bardziej zagrożone.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO POSTĘPOWANIA

Niekiedy samodzielne poradzenie sobie z ciężką sytuacją finansową staje się niemożliwe. Zwłaszcza, że obecnie obowiązujące regulacje nakładają na dłużnika obowiązek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wystąpiła ku temu podstawa. Niezłożenie przez kadrę zarządzającą wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie może rodzić poważne konsekwencje w postaci odpowiedzialności za długi własnym majątkiem, odpowiedzialności karnej czy orzeczenia zakazu prowadzenia działalności. Dodatkowo samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przekreśla możliwość uratowania i dalszego prowadzenia biznesu. Skuteczną alternatywą dla upadłości może być restrukturyzacja. W wielu przypadkach postępowanie restrukturyzacyjne będzie dużo korzystniejsze dla przedsiębiorcy, ponieważ może pozwolić na uniknięcie ogłoszenia upadłości. Postępowanie to ma umożliwić m.in. restrukturyzację w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Dużą zaletą tego postępowania jest fakt, że jest ono dość elastyczne. Postępowanie takie może być wszczęte w momencie, kiedy firma już stała się niewypłacalna lub wystąpiło zagrożenie niewypłacalnością. Przesłanki uznania dłużnika za niewypłacalnego są tożsame z przesłankami, których ziszczenie się nakłada na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Szybka reakcja na problemy finansowe zwiększa szansę na uratowanie biznesu. Ponadto z punktu widzenia kadry zarządzającej, w przypadku ziszczenia się takiego obowiązku  możliwym rozwiązaniem jest złożenie wniosku restrukturyzacyjnego razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku w pierwszej kolejności zostanie rozpoznany wniosek restrukturyzacyjny, a kadra zarządzająca nie naruszy obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.