Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

Postępowanie o zatwierdzenie układu - wady i zalety

Postępowanie o zatwierdzenie układu to postępowanie restrukturyzacyjne, w którym dłużnik (osoba fizyczna lub prawna) próbuje zawrzeć porozumienie z wierzycielami w celu uregulowania swojego zadłużenia. Układ może być zatwierdzony przez sąd, co oznacza, że ​​wszystkie strony muszą przestrzegać jego postanowień.

ZALETY POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU

1. Ochrona przed windykacją

Od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dłużnik jest objęty prawie zupełną ochroną przeciw egzekucyjną. Oznacza, to że ​​wierzyciele nie będą dążyć do windykacji długu, co pozwoli dłużnikowi na skupienie się na przygotowaniu porozumienia i spłacie zobowiązań zgodnie z postanowieniami układu.

2. Dłuższy okres spłaty

Układ może umożliwić dłuższą spłatę zadłużenia, co zmniejsza wysokość comiesięcznych rat.

3. Odroczenie lub umorzenie części zobowiązań

Układ może obejmować odroczenie terminu płatności zobowiązań, aby dać czas dłużnikowi na odzyskanie płynności finansowej. Propozycje układowe mogą również obejmować umorzenie części zobowiązań. Dla wierzycieli może okazać się dużo korzystniejszym odzyskanie części wierzytelności niż ogłoszenie upadłości przez dłużnika, ponieważ w ramach postępowania upadłościowego szanse wierzycieli na zaspokojenie swoich roszczeń znacząco maleją.

4. Ochrona przed wypowiedzeniem kluczowych umów dla przedsiębiorcy

Restrukturyzacja firmy jest procesem zmierzającym do uzdrowienia przedsiębiorstwa. Dłużnik na czas postępowania może korzystać ze szczególnego parasola ochronnego przed egzekucją oraz przed wypowiedzeniem kluczowych umów dla prowadzonej działalności. Z nielicznymi zastrzeżeniami, kontrahenci dłużnika nie będą mogli wypowiedzieć m.in. umowy najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalności, czy umowy leasingu.

5. Ograniczenie kosztów

W szczególności uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zastąpione postępowaniem o zatwierdzenie układu jest rozwiązaniem dużo mniej kosztownym od innych postępowań restrukturyzacyjnych. Ponadto, wybór tego postępowania może pomóc w ograniczeniu kosztów związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego, które w przeciwnym razie mogą być bardzo wysokie.

6. Zachowanie kontroli nad przedsiębiorstwem

Właściciel firmy, czy kadra zarządzająca decydując się na postępowanie restrukturyzacyjne w drodze postępowania o zatwierdzenie układu bez dokonania obwieszczenia będzie mogła bez ograniczeń prowadzić sprawy.

7. Brak obowiązkowego oznaczenia „w restrukturyzacji”

Wybierając postępowanie o zatwierdzenie układu, przedsiębiorca nie ma obowiązku posługiwać się nazwą z dopiskiem „w restrukturyzacji”. Pomimo, że postępowanie restrukturyzacyjne powinno być odbierane jako wyraz dojrzałości i odpowiedzialności biznesowej oraz jest normalnym instrumentem pozwalającym pokonać przejściowe problemy finansowe, wielu przyszłych kontrahentów może niechętnie zawierać z dłużnikiem kontakty gospodarcze. Brak dopisku świadczącego o restrukturyzacji eliminuje ten problem.

WADY POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU

1. Nie zawsze skuteczne

Niestety, aby restrukturyzacja zakończyła się z sukcesem musi być realna szansa na przywrócenie płynności finansowej. Postępowanie o zatwierdzenie układu nie jest doskonałym rozwiązaniem wszystkich problemów finansowych. Przesłanką, która może świadczyć o małej szansie na powodzenie postępowania jest np. wielomiesięczny spadek przychodów do poziomu, który nie pozwala na ponoszenie kosztów prowadzenia działalności i brak racjonalnych perspektyw na ich wzrost.

2. Trudności w negocjacjach

Wadą postępowania mogą być trudności związane z zawarciem porozumienia z wierzycielami. Szczególnie ciężkie może okazać się postępowanie, w którym wierzytelności są podzielone pomiędzy dużą liczbę wierzycieli. Wierzyciele nie mają obowiązku współpracy z dłużnikiem, jednak należy umiejętnie wytłumaczyć im, że współdziałanie z dłużnikiem leży w ich interesie.

3. Konieczność wykazania wiarygodności

Dłużnik musi udowodnić, że jest w stanie spełnić postanowienia układu. Jeśli nie spełni tego warunku, układ może zostać unieważniony, a dłużnik wróci do początkowej sytuacji. Dłużnik przede wszystkim powinien starać się w trakcie postępowania terminowo spłacać zobowiązania powstałe po dniu układowym. Takie zachowanie przedsiębiorcy zwiększy jego wiarygodność u wierzycieli i nie wpłynie na pogorszenie sytuacji finansowej.

4. Ograniczenia na przyszłą działalność

Firma, która skorzystała z ochrony przeciw egzekucyjnej lub zawarła układ, może być ograniczony w swojej działalności gospodarczej na okres trwania układu. Ograniczenie to polega na obowiązku uzyskania zgody na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd od nadzorcy.

Podsumowując, postępowanie o zatwierdzenie układu ma swoje wady i zalety. Dłużnik powinien dokładnie rozważyć wszystkie opcje i skonsultować się ze specjalistami przed podjęciem decyzji o podjęciu takiego kroku.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at