ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o V Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/162/2023

Syndyk masy upadłości Sebastiana Kaczora, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym sygn. akt LE1L/GUp-s/162/2023, zaprasza do udziału w V konkursie ofert dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

Zobacz więcej ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o V Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/162/2023

ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o IV Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/162/2023

Syndyk masy upadłości Sebastiana Kaczora, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym sygn. akt LE1L/GUp-s/162/2023, zaprasza do udziału w IV konkursie ofert dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

Zobacz więcej ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o IV Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/162/2023

ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o III Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/162/2023

Syndyk masy upadłości Sebastiana Kaczora, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym sygn. akt LE1L/GUp-s/162/2023, zaprasza do udziału w III konkursie ofert dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

Zobacz więcej ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o III Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/162/2023

ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o III Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/164/2023

Syndyk masy upadłości Andrzeja Wielogórskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym sygn. akt LE1L/GUp-s/164/2023, zaprasza do udziału w III konkursie ofert dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

Zobacz więcej ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o III Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/164/2023

ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o II Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/164/2023

Syndyk masy upadłości Andrzeja Wielogórskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym sygn. akt LE1L/GUp-s/164/2023, zaprasza do udziału w konkursie ofert dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

Zobacz więcej ZAKOŃCZONY – Ogłoszenie o II Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/164/2023

ZAKOŃCZNY – Ogłoszenie o II Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/162/2023

Syndyk masy upadłości Sebastiana Kaczora, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym sygn. akt LE1L/GUp-s/162/2023, zaprasza do udziału w konkursie ofert dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

Zobacz więcej ZAKOŃCZNY – Ogłoszenie o II Konkursie dot. sprzedaży nieruchomości w trybie zbierania ofert i aukcji – LE1L/GUp-s/162/2023