Kancelaria ILT

kancelaria-prawna

Gdzie zgłosić naruszenie?

RODO nakłada na administratorów danych osobowych obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.

W przypadku naruszenia, należy:
– zgłosić je do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bez zbędnej zwłoki (w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia),
– w razie opóźnienia w przekazaniu zgłoszenia w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia do zgłoszenia należy załączyć wyjaśnienie przyczyny takiego opóźnienia,
– jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki informuje o naruszeniu osobę, której dane dotyczą.

Jakie są obowiązki podmiotu przetwarzającego oraz administratora danych osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO?

W przypadku naruszenia ochrony danych u podmiotu przetwarzającego jest on obowiązany bez zbędnej zwłoki poinformować o tym administratora.

Administrator danych osobowych ma ponadto obowiązek dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

Zgłoszenie dokonywane do Prezesa UODO zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO powinno co najmniej:
– opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
– zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
– opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,
– opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at