Kancelaria ILT

upadlosc-konsumencka-doradca-restrukturyzacyjny

Restrukturyzacja - kto reprezentuje?

Definitywne zakończenie działalności spółki wymaga przeprowadzenia sformalizowanej likwidacji. Sam fakt zaprzestanie wykonywania działalności przez spółkę nie jest wystarczający. Decyzję o likwidacji spółki można podjąć w każdym momencie, a prawo nie nakłada na nas obowiązku rozwiązania spółki. Często powodem likwidacji spółki jest osiągnięcie celów, dla których spółka została utworzona. Zdarza się, że decyzję o likwidacji musimy podjąć w wyniku problemów finansowych, czy w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej. Do likwidacji spółki może dojść w wyniku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub w trybie wynikającym z KSH. W każdym przypadku wymagane jest podjęcie określonych czynności, aby ostatecznie spółka została wykreślona z rejestru.

OBSZARY DORADZTWA

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych (w tym od 24 marca 2020 r. również dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), które stały się niewypłacalne, a zatem które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się, że ma to miejsce, gdy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące.

Postępowanie upadłościowe ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużeniową i windykacyjną.

Po pierwsze, upadłość konsumencka daje możliwość zwolnienia konsumenta z długów – celem postępowania jest całkowite zwolnienie z długów. Prowadzi do umorzenia zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Po drugie, upadłość konsumencka ma na celu zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Nie w ramach wielu indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych, lecz w jednym postępowaniu upadłościowym, w ramach którego dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku upadłego. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności – nad likwidacją majątku czuwa wyznaczony przez sąd syndyk: sporządza spis majątku, weryfikuje zgłoszenia wierzycieli, spienięża majątek i w końcu przekazuje wierzycielom uzyskane w ten sposób środki.

 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at