Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Wskaż rok podatkowy, za który wypełnisz dane: *

Wskaż rok podatkowy, za który wypełnisz dane: *

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Ile wyniosły przychody Podmiotu za rok podatkowy?*

Ile wyniosły przychody Podmiotu za rok podatkowy?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Ile wyniósł zysk (strata) netto Podmiotu za rok podatkowy?*

Ile wyniósł zysk (strata) netto Podmiotu za rok podatkowy?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Ile wyniosła suma aktywów Podmiotu w roku podatkowym?*

Ile wyniosła suma aktywów Podmiotu w roku podatkowym?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Ilu pracowników średnio zatrudnia Podmiot w roku podatkowym?*

Ilu pracowników średnio zatrudnia Podmiot w roku podatkowym?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Czy Podmiot poniósł stratę podatkową w roku podatkowym?*

Czy Podmiot poniósł stratę podatkową w roku podatkowym?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Z jakiego źródła pochodziła strata Podmiotu?*

Z jakiego źródła pochodziła strata Podmiotu?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Czy w roku podatkowym Podmiot korzystał ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji?*

Czy w roku podatkowym Podmiot korzystał ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

W jakiej branży Podmiot prowadzi działalność?*

W jakiej branży Podmiot prowadzi działalność?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Czy Podmiot zawierał transakcje z podmiotami rajowymi?*

Czy Podmiot zawierał transakcje z podmiotami rajowymi?*

Lista podmiotów rajowych: https://kancelariailt.pl/ceny-transferowe-a-raje-podatkowe/

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Wskaż, jakie transakcje Podmiot zawierał z podmiotami powiązanymi w podziale na:
• rodzaje transakcji (np. usługi transportu, usługi księgowe, sprzedaż towarów, zakup materiałów itp.)
• stronę przychodową i kosztową (osobno wartości zakupów i sprzedaży)
• poszczególne podmioty powiązane z którymi były realizowane transakcje (np. zakup usług transportu od podmiotu A z Polski, sprzedaż produktów do podmiotu B z Niemiec).*

Wskaż, jakie transakcje Podmiot zawierał z podmiotami powiązanymi w podziale na:
• rodzaje transakcji (np. usługi transportu, usługi księgowe, sprzedaż towarów, zakup materiałów itp.)
• stronę przychodową i kosztową (osobno wartości zakupów i sprzedaży)
• poszczególne podmioty powiązane z którymi były realizowane transakcje (np. zakup usług transportu od podmiotu A z Polski, sprzedaż produktów do podmiotu B z Niemiec).*

Możesz załączyć odpowiednie dokumenty, jeśli takimi dysponujesz.*

Możesz załączyć odpowiednie dokumenty, jeśli takimi dysponujesz.*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB
TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Czy Podmiot korzysta lub udziela licencji na wartości niematerialne (znaki towarowe, patenty, know-how itp.)?*

Czy Podmiot korzysta lub udziela licencji na wartości niematerialne (znaki towarowe, patenty, know-how itp.)?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Czy Podmiot korzysta z finansowania lub udziela finansowania podmiotom powiązanym np. w formie pożyczek?*

Czy Podmiot korzysta z finansowania lub udziela finansowania podmiotom powiązanym np. w formie pożyczek?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Czy Podmiot udzielił podmiotom powiązanym lub otrzymał od podmiotów powiązanych poręczenie lub inną formę zabezpieczenia kredytu lub innego długu?*

Czy Podmiot udzielił podmiotom powiązanym lub otrzymał od podmiotów powiązanych poręczenie lub inną formę zabezpieczenia kredytu lub innego długu?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych.

Czy Podmiot otrzymuje jakieś nieodpłatne świadczenia od podmiotów powiązanych lub sam ich udziela?*

Czy Podmiot otrzymuje jakieś nieodpłatne świadczenia od podmiotów powiązanych lub sam ich udziela?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych!

Jakiego rodzaju są to świadczenia?*

Jakiego rodzaju są to świadczenia?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych!

Czy w ostatnich latach Podmiot był stroną jakichś restrukturyzacji (aporty, podziały, połączenia itp.) lub przeniesień (np. przeniesienie pracowników, klientów, funkcji, np. produkcyjnych itp.), w których brały udział podmioty powiązane?*

Czy w ostatnich latach Podmiot był stroną jakichś restrukturyzacji (aporty, podziały, połączenia itp.) lub przeniesień (np. przeniesienie pracowników, klientów, funkcji, np. produkcyjnych itp.), w których brały udział podmioty powiązane?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych!

Jakiego rodzaju były to restrukturyzacje/przeniesienia?*

Jakiego rodzaju były to restrukturyzacje/przeniesienia?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych!

Czy Podmiot posiada dokumentację cen transferowych za poprzednie lata?*

Czy Podmiot posiada dokumentację cen transferowych za poprzednie lata?*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych!

Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie wskaże obszary, które wiążą się z ryzykiem w zakresie cen transferowych.*

Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie wskaże obszary, które wiążą się z ryzykiem w zakresie cen transferowych.*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych!

Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie wskaże obszary, które wiążą się z ryzykiem w zakresie cen transferowych.*

Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie wskaże obszary, które wiążą się z ryzykiem w zakresie cen transferowych.*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych!

Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie wskaże obszary, które wiążą się z ryzykiem w zakresie cen transferowych.*

Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie wskaże obszary, które wiążą się z ryzykiem w zakresie cen transferowych.*

TP Navigator
Wypełnij kwestionariusz, a nasz ekspert sprawdzi, jakie masz obowiązki w zakresie cen transferowych i jakie obszary wiążą się z ryzykiem w trakcie kontroli cen transferowych!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłania informacji o wyniku analizy oraz oferty na stworzenie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstwa. Zapoznałem/-am się i akceptuję politykę prywatności, cookies oraz regulamin strony.*

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłania informacji o wyniku analizy oraz oferty na stworzenie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstwa. Zapoznałem/-am się i akceptuję politykę prywatności, cookies oraz regulamin strony.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii ILT (NIP: 69125321478) newslettera (tj. informacji o tematyce prawniczej) za pośrednictwem komunikacji e-mail oraz na przesyłanie informacji handlowych.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii ILT (NIP: 69125321478) newslettera (tj. informacji o tematyce prawniczej) za pośrednictwem komunikacji e-mail oraz na przesyłanie informacji handlowych.*