Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT

Procedury przetwarzania danych osobowych – wymysł czy obowiązek?

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) bardzo głośno zrobiło się między innymi na temat przygotowywania procedur ochrony danych osobowych. Często zadawanym pytaniem było „czy procedury takie są konieczne?”

RODO wprowadziło szereg zasad przetwarzania danych osobowych, tj.:

zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

ograniczenie celu,

minimalizacja danych,

prawidłowość,

ograniczenie przechowywania,

integralność i poufność

oraz

rozliczalność.

O ile powyższe zasady rozumiemy intuicyjnie, tj. np. ograniczenie celu rozumiemy jako przetwarzanie danych osobowych w celu, dla którego zostały zebrane, określonego w sposób konkretny i zgodny z prawem, a minimalizację danych rozumiemy jako zbieranie wyłącznie danych niezbędnych do realizacji określonego celu, bez danych nadmiarowych, to zasada rozliczalności wydaje się bardziej enigmatyczna.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO Administrator musi przestrzegać zasad, które przytoczyliśmy powyżej, a dodatkowo musi być w stanie wykazać przestrzeganie tych zasad. I to właśnie jest zasada rozliczalności.

Przekładając powyższe na kwestię tego czy procedury przetwarzania danych są potrzebne czy nie, zasadniczo należy stwierdzić, że trudno jest wykazać przestrzeganie zasad nałożonych na administratorów przez RODO bez wdrożenia i stosowania odpowiednich procedur. Dlatego też, o ile obowiązek posiadania konkretnej spisanej procedury nie wynika wprost z postanowień RODO, to praktyczna realizacja obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych determinuje konieczność posiadania odpowiedniej dokumentacji. Z kolei posiadanie odpowiedniej dokumentacji pomoże uniknąć dotkliwych kar pieniężnych.

Aktualności

Sukces Kancelarii w sprawie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
Zobacz
Otwarcie siedziby Kancelarii ILT w Legnicy już wkrótce
Zobacz
Sukces Kancelarii w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy
Zobacz
Sukces Kancelarii w sprawie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
Zobacz
Otwarcie siedziby Kancelarii ILT w Legnicy już wkrótce
Zobacz
Sukces Kancelarii w sprawie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
Zobacz
Otwarcie siedziby Kancelarii ILT w Legnicy już wkrótce
Zobacz
Sukces Kancelarii w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy
Zobacz

Najnowsze artykuły

Elastyczna organizacja pracy – nowe uprawnienie pracownika

Elastyczna organizacja pracy – nowe uprawnienie pracownika

Wraz z nowelizacją przepisów kodeksu pracy pojawiło się nowe uprawnienie pracownika –…

Czy estoński CIT wymaga minimalnego zatrudnienia?

Czy estoński CIT wymaga minimalnego zatrudnienia?

Korzystanie z preferencyjnego opodatkowania w formie estońskiego CIT jest obwarowane pewnymi warunkami,…

O czym pamiętać, prowadząc sprzedaż online?

O czym pamiętać, prowadząc sprzedaż online?

Sprzedaż online to dość popularny sposób wykonywania działalności. Należy jednak pamiętać, że…

Elastyczna organizacja pracy – nowe uprawnienie pracownika

Elastyczna organizacja pracy – nowe uprawnienie pracownika

Wraz z nowelizacją przepisów kodeksu pracy pojawiło się nowe uprawnienie pracownika –…

Czy estoński CIT wymaga minimalnego zatrudnienia?

Czy estoński CIT wymaga minimalnego zatrudnienia?

Korzystanie z preferencyjnego opodatkowania w formie estońskiego CIT jest obwarowane pewnymi warunkami,…

O czym pamiętać, prowadząc sprzedaż online?

O czym pamiętać, prowadząc sprzedaż online?

Sprzedaż online to dość popularny sposób wykonywania działalności. Należy jednak pamiętać, że…

RODO wprowadziło szereg zasad przetwarzania danych osobowych, tj.:

zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

ograniczenie celu,

minimalizacja danych,

prawidłowość,

ograniczenie przechowywania,

integralność i poufność

oraz

rozliczalność.

O ile powyższe zasady rozumiemy intuicyjnie, tj. np. ograniczenie celu rozumiemy jako przetwarzanie danych osobowych w celu, dla którego zostały zebrane, określonego w sposób konkretny i zgodny z prawem, a minimalizację danych rozumiemy jako zbieranie wyłącznie danych niezbędnych do realizacji określonego celu, bez danych nadmiarowych, to zasada rozliczalności wydaje się bardziej enigmatyczna.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO Administrator musi przestrzegać zasad, które przytoczyliśmy powyżej, a dodatkowo musi być w stanie wykazać przestrzeganie tych zasad. I to właśnie jest zasada rozliczalności.

Przekładając powyższe na kwestię tego czy procedury przetwarzania danych są potrzebne czy nie, zasadniczo należy stwierdzić, że trudno jest wykazać przestrzeganie zasad nałożonych na administratorów przez RODO bez wdrożenia i stosowania odpowiednich procedur. Dlatego też, o ile obowiązek posiadania konkretnej spisanej procedury nie wynika wprost z postanowień RODO, to praktyczna realizacja obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych determinuje konieczność posiadania odpowiedniej dokumentacji. Z kolei posiadanie odpowiedniej dokumentacji pomoże uniknąć dotkliwych kar pieniężnych.