Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT

Procedury przetwarzania danych osobowych – wymysł czy obowiązek?

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) bardzo głośno zrobiło się między innymi na temat przygotowywania procedur ochrony danych osobowych. Często zadawanym pytaniem było „czy procedury takie są konieczne?”

RODO wprowadziło szereg zasad przetwarzania danych osobowych, tj.:

zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

ograniczenie celu,

minimalizacja danych,

prawidłowość,

ograniczenie przechowywania,

integralność i poufność

oraz

rozliczalność.

O ile powyższe zasady rozumiemy intuicyjnie, tj. np. ograniczenie celu rozumiemy jako przetwarzanie danych osobowych w celu, dla którego zostały zebrane, określonego w sposób konkretny i zgodny z prawem, a minimalizację danych rozumiemy jako zbieranie wyłącznie danych niezbędnych do realizacji określonego celu, bez danych nadmiarowych, to zasada rozliczalności wydaje się bardziej enigmatyczna.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO Administrator musi przestrzegać zasad, które przytoczyliśmy powyżej, a dodatkowo musi być w stanie wykazać przestrzeganie tych zasad. I to właśnie jest zasada rozliczalności.

Przekładając powyższe na kwestię tego czy procedury przetwarzania danych są potrzebne czy nie, zasadniczo należy stwierdzić, że trudno jest wykazać przestrzeganie zasad nałożonych na administratorów przez RODO bez wdrożenia i stosowania odpowiednich procedur. Dlatego też, o ile obowiązek posiadania konkretnej spisanej procedury nie wynika wprost z postanowień RODO, to praktyczna realizacja obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych determinuje konieczność posiadania odpowiedniej dokumentacji. Z kolei posiadanie odpowiedniej dokumentacji pomoże uniknąć dotkliwych kar pieniężnych.

Kancelaria prawna ILT
Kancelaria ILT

Aktualności

Sukces Kancelarii w sprawie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
Zobacz
Otwarcie siedziby Kancelarii ILT w Legnicy już wkrótce
Zobacz
Sukces Kancelarii w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy
Zobacz
Sukces Kancelarii w sprawie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
Zobacz
Otwarcie siedziby Kancelarii ILT w Legnicy już wkrótce
Zobacz
Sukces Kancelarii w sprawie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
Zobacz
Otwarcie siedziby Kancelarii ILT w Legnicy już wkrótce
Zobacz
Sukces Kancelarii w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy
Zobacz

Najnowsze artykuły

Analiza DEMPE

Analiza DEMPE

Transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje na znaki towarowe,…

Ceny transferowe a raje podatkowe

Ceny transferowe a raje podatkowe

Przepisy o cenach transferowych dotyczą nie tylko transakcji z podmiotami powiązanymi, ale…

Progi w cenach transferowych

Progi w cenach transferowych

Wymiana handlowa pomiędzy podmiotami powiązanymi, czyli takimi należącymi do tych samych właścicieli,…

Analiza DEMPE

Analiza DEMPE

Transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje na znaki towarowe,…

Ceny transferowe a raje podatkowe

Ceny transferowe a raje podatkowe

Przepisy o cenach transferowych dotyczą nie tylko transakcji z podmiotami powiązanymi, ale…

Progi w cenach transferowych

Progi w cenach transferowych

Wymiana handlowa pomiędzy podmiotami powiązanymi, czyli takimi należącymi do tych samych właścicieli,…

RODO wprowadziło szereg zasad przetwarzania danych osobowych, tj.:

zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

ograniczenie celu,

minimalizacja danych,

prawidłowość,

ograniczenie przechowywania,

integralność i poufność

oraz

rozliczalność.

O ile powyższe zasady rozumiemy intuicyjnie, tj. np. ograniczenie celu rozumiemy jako przetwarzanie danych osobowych w celu, dla którego zostały zebrane, określonego w sposób konkretny i zgodny z prawem, a minimalizację danych rozumiemy jako zbieranie wyłącznie danych niezbędnych do realizacji określonego celu, bez danych nadmiarowych, to zasada rozliczalności wydaje się bardziej enigmatyczna.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO Administrator musi przestrzegać zasad, które przytoczyliśmy powyżej, a dodatkowo musi być w stanie wykazać przestrzeganie tych zasad. I to właśnie jest zasada rozliczalności.

Przekładając powyższe na kwestię tego czy procedury przetwarzania danych są potrzebne czy nie, zasadniczo należy stwierdzić, że trudno jest wykazać przestrzeganie zasad nałożonych na administratorów przez RODO bez wdrożenia i stosowania odpowiednich procedur. Dlatego też, o ile obowiązek posiadania konkretnej spisanej procedury nie wynika wprost z postanowień RODO, to praktyczna realizacja obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych determinuje konieczność posiadania odpowiedniej dokumentacji. Z kolei posiadanie odpowiedniej dokumentacji pomoże uniknąć dotkliwych kar pieniężnych.