kancelaria-prawna-ceny-transferowe

Kiedy pożyczka staje się problemem: Nietypowe ryzyka transakcji między podmiotami powiązanymi

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w latach 2020-2021 w formularzach TPR ponad jedną trzecią raportowanych transakcji stanowiły transakcje finansowe. Większość z tych transakcji to umowy pożyczek zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nic więc dziwnego, że transakcje związane z finansowaniem są też od lat jednym z topowych (obok restrukturyzacji i transakcji dot. wartości niematerialnych) obszarów zainteresowania ze strony organów podatkowych.

Zobacz więcej Kiedy pożyczka staje się problemem: Nietypowe ryzyka transakcji między podmiotami powiązanymi
kancelaria-prawna-ceny-transferowe

Analiza DEMPE

Transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje na znaki towarowe, patenty, know-how czy też bazy danych (np. klientów) przykuwają coraz to większą uwagę organów podatkowych. Organy badając rynkowość warunków tego rodzaju transakcji oceniają nie tylko wysokość opłaty licencyjnej czy terminy i warunki jej zapłaty ale weryfikują też czy opłata jest w ogóle należna lub czy należy się ona podmiotowi, który ją uzyskuje. W tym zakresie obok analizy porównawczej pomocnym narzędziem służącym ocenie rynkowości transakcji związanych z wartościami niematerialnymi jest tzw. analiza DEMPE.

Zobacz więcej Analiza DEMPE
kancelaria-prawna-ceny-transferowe

Progi w cenach transferowych

Wymiana handlowa pomiędzy podmiotami powiązanymi, czyli takimi należącymi do tych samych właścicieli, czy będących częścią tej samej grupy kapitałowej wymaga stosowania cen rynkowych. Obroty wewnątrz grup to coraz większa część rynku i urzędy skarbowe stają się coraz bardziej wyczulone, często kwestionując poziom cen płaconych przy takich transakcjach. Dowiedz się, jakie progi dokumentacyjne obowiązują w transakcjach z podmiotami powiązanymi, a jakie z podmiotami rajowymi.

Zobacz więcej Progi w cenach transferowych
kancelaria-prawna-ceny-transferowe

Z jakimi karami musi liczyć się przedsiębiorca, jeśli nie wypełni obowiązków w zakresie cen transferowych?

W ostatnich latach kwestia cen transferowych stała się przedmiotem wzmożonego zainteresowania ze strony organów podatkowych na całym świecie. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, naruszenia w obszarze cen transferowych mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym karami finansowymi oraz odpowiedzialnością karną skarbową dla zarządu przedsiębiorstw. Analiza wspomnianych zagadnień staje się niezwykle istotna dla firm prowadzących działalność międzynarodową, a także dla podmiotów zależnych i spółek należących do grupy kapitałowej.

Zobacz więcej Z jakimi karami musi liczyć się przedsiębiorca, jeśli nie wypełni obowiązków w zakresie cen transferowych?
kancelaria-prawna-ceny-transferowe

Jakie obowiązki sprawozdawcze należy spełnić w cenach transferowych?

Ceny transferowe to zagadnienie dotyczące przedsiębiorstw dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Krajowe jak i międzynarodowe przepisy podatkowe nakazują, by w relacjach z podmiotami powiązanymi (np. przedsiębiorstwami posiadającymi tego samego właściciela lub należącymi do tej samej grupy kapitałowej) stosować warunki rynkowe. W sytuacji, jeśli organy podatkowe stwierdzą, że w tych transakcjach nie były stosowane warunki rynkowe, są one uprawnione do dostosowania dochodu podatnika do warunków rynkowych.

Zobacz więcej Jakie obowiązki sprawozdawcze należy spełnić w cenach transferowych?