sukces-kancelaria-ilt-legnica

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji nasz Klient zawarł w dniu 05.12.2022 z Zamawiającym aneks do Umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest świadczenie usług przewozu osób. W wyniku zawartego porozumienia doszło do podwyższenia wynagrodzenia naszego Klienta, które ma zrekompensować nieprzewidziany wzrost kosztów realizacji zamówienia.

Sprawa dotyczyła waloryzacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w 2021 roku. Nasz Klient w związku z realizacją usługi przewozu osób na rzecz Zamawiającego doświadczył dotkliwego wzrostu cen materiałów i kosztów realizacji zamówienia publicznego. Istotna zmiana dotyczyła m.in. wzrostu cen paliw, kosztów finansowania pojazdów i wzrostu innych kosztów związanych z realizacją zamówienia w wyniku rosnącej inflacji. Pomimo, że w umowie znajdowała się klauzula waloryzacyjna, okazała się ona niewystarczająca. Ani Zamawiający, ani Klient nie byli w stanie przewidzieć tak dużego wzrostu zasadniczo wszystkich kosztów realizacji zamówienia. W związku z powyższym niezbędna dla dalszej realizacji zamówienia była zmiana umowy polegająca na zmianie wysokości wynagrodzenia naszego Klienta.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji nowa cena usługi przewozu wzrosła o 15%, a przewidywane wynagrodzenie Klienta w skali całego zamówienia wzrosło o prawie 300 000 zł, co ma zrekompensować wzrost cen materiałów i kosztów realizacji świadczonych usług.

Więcej informacji o waloryzacji umowy w sprawie zamówienia publicznego znajduje się w artykule „Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w wyniku istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji.

mateusz-draczkowski-prawnik
Mateusz Drączkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *