kancelaria-prawna-ceny-transferowe

Ceny transferowe – obowiązki dokumentacyjne

Jednym z najważniejszych zagadnień jest dokumentacja cen transferowych. Jest ona dokładnie opisana w polskich przepisach podatkowych. Jej zadaniem jest wykazanie, że ceny transferowe nie odbiegały od tych rynkowych. Sama struktura dokumentacji jest mocno skomplikowana i musi zawierać bardzo wiele informacji oraz analiz. Konieczne jest sporządzanie takiej dokumentacji dla transakcji powyżej progów:

· 10 milionów złotych – w przypadku transakcji dotyczących towarów;

· 10 milionów złotych – w przypadku transakcji dotyczących transakcji finansowych;

· 2 miliony złotych – w przypadku transakcji usługowych;

· 2 miliony złotych – w przypadku pozostałych transakcji;

· 0,5 lub 2 miliony złotych – w przypadku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

Ceny transferowe – obowiązki sprawozdawcze

Jeśli transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami rajowymi przekraczają ww. progi, to konieczne jest również złożenie formularza TPR.

Dla niewtajemniczonych: formularz TPR, czyli formularz informacji o cenach transferowych to rozwiązanie, które zostało wprowadzone od 2019 r. Formularz jest zbiorem informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z rajów podatkowych. W formularzu należy zaprezentować ogólną rentowność przedsiębiorstwa oraz dane dotyczące wartości i rentowności transakcji z podmiotami powiązanymi i rajowymi.

Formularz TPR należy złożyć do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Formularz składa się elektronicznie do urzędu skarbowego. Formularz jest wykorzystywany przez administrację podatkową do typowania podatników do kontroli. Typowanie podatników odbywa się na podstawie informacji przekazywanych w formularzu – zagrożone kontrolą są podmioty generujące stratę lub niską rentowności lub zawierające nierynkowe transakcje.

Jeśli masz wątpliwości co do ciążących na Tobie obowiązkach – napisz do nas i skonsultuj z nami temat: kancelaria@kancelariailt.pl

kordiak-michal-specjalista-podatki
Michał Kordiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *